Poprzednia

ⓘ Stowarzyszenie Śpiewacze „Harmonia”
Stowarzyszenie Śpiewacze Harmonia”
                                     

ⓘ Stowarzyszenie Śpiewacze "Harmonia”

Stowarzyszenie Śpiewacze "Harmonia” – jeden z najstarszych polskich chórów mieszanych, istniejący od 1886 roku w Łodzi. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. W 2011 roku chór otrzymał Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Od września 2018 roku dyrygentem chóru jest Mariusz Lewy. Patronem chóru jest Święta Cecylia.

                                     

1.1. Historia Lata 1886–1918

Stowarzyszenie Śpiewacze "Harmonia” jest jednym z najstarszych chórów w Łodzi i Polsce. Powstało ze skromnego początkowo chóru kościelnego zarejestrowanego w roku 1886 przy najstarszej parafii łódzkiej, kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W pierwszych latach istnienia członkowie chóru rekrutowali się ze środowiska robotniczego Łódzkiej Starówki, Bałut, Żubardzia. Musieli zbierać się potajemnie, ponieważ władza carska nie zezwalały na jego działalność. Dopiero w 1907 roku chór został zalegalizowany, otrzymuje statut i nazwę Towarzystwa Śpiewaczego "Harmonia”. Zespół organizował koncerty dla robotników z fabryk Poznańskiego, Bidermanna, Kajzebrychta.

W czasie I wojny Światowej chór działał w konspiracji, dopiero w okresie międzywojennym następuje intensywny rozkwit jego działalności. Oprócz chóru mieszanego powstaje także zespół żeński oraz sekcja dramatyczna. Wystawiono m.in. "Krakowiaków i Górali” z muzyką Jana Stefaniego do tekstu Wojciecha Bogusławskiego. W tym czasie zespołem kierowali Aleksander Pędzimąż i Karol Mieczysław Prosnak.

                                     

1.2. Historia Lata 1918–1945

W roku 1932 "Harmonia” otrzymała specjalną nagrodę od Rady Miejskiej za bogatą działalność artystyczną.

Okres II wojny światowej przerwał normalną pracę Stowarzyszenia, ale po zakończeniu okupacji niemieckiej w Łodzi 19 stycznia 1945 chór znowu podjął szeroką działalność dla upowszechniana kultury muzycznej i popularyzacji polskiej pieśni w kraju i zagranicą.

                                     

1.3. Historia Lata 1945–1991

Chór zdobywał liczne dyplomy, nagrody i odznaczenia m.in. Zarząd Główny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr przyznał chórowi Złotą Odznakę z Laurem za wieloletnią działalność. Do najważniejszych osiągnięć chóru należą:

 • dwukrotny udział w Międzynarodowym Festiwalu Ziem Pomorskich w Międzyzdrojach w 1974 i 1978
 • trzykrotnie "Helmons-Maanenkor” gościli w Polsce
 • w roku 1988 wspaniałym sukcesem był występ na Festiwalu w Karditsa w Grecji, gdzie chór zyskał wysoką ocenę Jury i był entuzjastycznie przyjęty przez publiczność
 • w latach 1977, 1981 i 1983 chór koncertował w Holandii biorąc udział w Międzynarodowym Festiwalu w Hadze, a także wspólnie z zaprzyjaźnionym chórem męskim "Helmons-Maanenkoor” występował w różnych miastach Holandii
 • w roku 1981 "Harmonia” uczestniczyła w Międzynarodowym Festiwalu w Limburgu w Niemczech
 • udział w dwóch liczących się w kraju konkursach w 1978 "Czerwona Lutnia” w Katowicach i w 1979 "Legnica-Cantat” w Legnicy


                                     

1.4. Historia Od 1991

Od 1991 roku kierownikiem artystycznym zespołu jest młody uzdolniony muzyk adiunkt Akademii Muzycznej w Łodzi Jerzy Rachubiński. Okres ten zaowocował wprowadzeniem do repertuaru dzieł muzyki oratoryjnej, takich jak "Te Deum” Antona Brucknera wykonanym w 1996 roku razem z chórem Motettenchor ze Stuttgartu i Orkiestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej w Łodzi, w roku 2000 w czasie wspólnego koncertu z "Hanower Choir” chórem z Londynu, Orkiestrą Teatru Wielkiego i pięcioma solistami wykonano po raz pierwszy w Łodzi Requiem Gaetano Donizettiego. O osiągniętym poziomie artystycznym świadczy zdobycie w roku 1999 Brązowego medalu na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Limburgu w Niemczech. Za najbardziej zasłużonych członków chóru uznać należy byłych prezesów: Bolesława Sosnowskiego, Stanisława Krawczaka, Cyryla Kozińskiego, Roberta Turka i Jerzego Irchę oraz członków: Zenona Wolskiego, Józefę Szczygielską, Janinę Dembecką, Annę Witczak, Mariannę Dziamarę, Józefa Lewickiego oraz działających i śpiewających do tej pory Walentego Kałużnego, Zofię i Jerzego Sowów.

Te osiągnięcia artystyczne zespół zawdzięcza swym dyrygentom m.in. Franciszkowi Wesołowskiemu, Karolowi Prosnakowi, Bernardowi Pietrzakowi, Andrzejowi Zamolskiemu. Najbardziej znaczące sukcesy chóru odniósł pod kierownictwem nie żyjącego już wybitnego chórmistrza, ale także wspaniałego człowieka i naszego Wielkiego przyjaciela Henryka Blachy m.in. wyróżnienie na Festiwalu Haga 83 i na Festiwalu Karditsa.

Co rok "Harmonia” organizuje tzw. "Cecylkę” w dzień Świętej Cecylii, patronki chóru. Uczestnicy wtedy uczestniczą w mszy świętej, a po niej razem spędzają czas w siedzibie chóru.

W maju 2011 roku, Stowarzyszenie obchodziło jubileusz 125-lecia działalności. Z tej okazji, razem z Akademickim Chórem Politechniki Łódzkiej, odbyła się premiera wykonania utworu Te Deum Georges’a Bizeta. Ponadto wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska wręczyła chórowi Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

We wrześniu 2018 roku dyrygentem chóru został Mariusz Lewy, zastępując tym samym Jerzego Rachubińskiego.

                                     

2. Skład

Chór jest stowarzyszeniem otwartym i każdy może przystąpić do niego. Oficjalnym członkiem chóru staje się po roku aktywnego śpiewania. Harmonia liczy ok. 50 członków, liczba ta jest zmienna. Prezesem chóru jest Małgorzata Ircha, dyrektorka Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi. Wiceprezesami są Jolanta Kaliszewska i Karol Stasiński.

                                     

3. Repertuar

Negro spiritual

 • opr. Anders Öhrwall – Swing low
 • opr. Eduard Putz – Were you there
 • opr. Moses Hogan – Standing in the need of prayer

Muzyka oratoryjna

 • Gaetano Donizetti – Messa di Requiem
 • Georges Bizet – Te Deum
 • W.A. Mozart – Requiem
 • Anton Bruckner – Te Deum
                                     

3.1. Repertuar Muzyka sakralna

 • Jakob Arcadelt 1505-1567 – Ave Maria
 • Tadeusz Paciorkiewicz 1916 – Ave Regina caelorum
 • Stanisław Moniuszko 1819-1872 – Ojcze nasz
 • Giovanni Pierluigi da Palestrina 1525-1594 – O Domine Jesu Christe
 • Heinrich Schütz 1585-1672 – Verleih uns Frieden genadiglich
 • anonim – Bogurodzica
 • Randall Thompson 1899-1984 – Alleluia
 • Krzysztof Grzeszczak 1965 – Elegia
 • Henryk Mikołaj Górecki 1933-2010 – Zdrowaś bądź Maryja
 • Mikołaj Gomółka ok. 1535 – ok. 1609 – Psalm XIX Głupia mądrości, rozumie szalony
 • Romuald Twardowski 1930 słowa Jan Kochanowski – Czego chcesz od nas, Panie
 • Johann Sebastian Bach 1685-1750 – Wohl mir, das ich Jesum habe – chorał z Kantaty 147
 • Anton Bruckner 1824-1896 – Locus iste
 • Antonio Lotti 1666-1740 – Miserere
 • Quirino Gasparini 1721-1778 – Adoramus Te Christe
 • Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791 – Laudate Dominum z Vesperae solennes KV 339
 • César Franck 1822-1890 – Panis angelicus
 • Henryk Mikołaj Górecki – Zdrowaś bądź Maryja
 • Zoltán Kodály 1882-1967 – Stabat Mater
 • Mikołaj Gomółka ok. 1535 – ok. 1609 – Psalm XXIX Nieście chwałę mocarze
 • Krzysztof Grzeszczak 1965 – Praedictio doloris II
 • opr. Teofil Klonowski – Gaude Mater Polonia
 • Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791 – Ave verum corpus
 • Józef Świder 1930, sł. Krzysztof Kamil Baczyński – Modlitwa do Bogarodzicy
 • Franz Schubert 1797-1828 – Heilig ist der Herr
 • Bernard Pietrzak 1924-1978 – Veni Creator
 • Wacław z Szamotuł ok. 1533 – ok. 1568 – Już się zmierzcha
 • Tomás Luis de Victoria 1548-1611 – Ave Maria
 • Gerhard Track 1934 – Gloria


                                     

3.2. Repertuar Kolędy i pastorałki

 • opr. Feliks Nowowiejski – Dzisiaj w Betlejem
 • opr. Jerzy Rachubiński – Lulajże Jezuniu
 • Bartłomiej Pękiel – Magnum nomen Domini
 • opr. Feliks Rączkowski – A to komu
 • opr. Stanisław Niewiadomski – W dzień Bożego Narodzenia
 • opr. Feliks Nowowiejski – Witaj Jezu
 • opr. Jerzy Rachubiński – Nie było miejsca dla Ciebie
 • opr. Feliks Rączkowski – Gdy się Chrystus narodził
 • Feliks Nowowiejski – Jezusek czuwa
 • kolęda walijska – Wieńczmy każdy dom jemiołą Deck the halls
 • opr. Józef Świder – Narodził się w stajni
 • opr. Józef Świder – Mędrcy świata
 • Kazimierz Wiłkomirski – Wędrowali Trzej Królowie
 • opr. Jerzy Rachubiński – Mizerna cicha
 • Jan Maklakiewicz – Za gwiazdą
 • opr. Józef Świder – Wesołą nowinę
 • Jan Maklakiewicz – Kołysanka Marii Panny
 • opr. Jerzy Rachubiński – A cóż z tą Dzieciną
                                     

3.3. Repertuar Muzyka cerkiewna

 • Dmitrij Bortnianski – Tiebie pojem
 • G. Szumiłow – Pomiłuj mia, Boże
 • Dmitrij Bortnianski 1751-1825 – Dostojno jest
 • Piotr Czajkowski 1840-1893 – Miłost mira
 • Siergiej Rachmaninow 1873-1943 – Bogorodice Djewo, radujsja
 • Pawieł Czesnokow, opr. W. Antonow – Sowiet priewiecznyj
                                     

3.4. Repertuar Muzyka świecka

 • Romuald Twardowski 1930 – Z tamtej strony jeziora
 • Józef Karol Lasocki – Nie będzie mnie głowisia bolała
 • Pierre Attaingnant? – 1553 – Tourdion
 • oprac. Fritz Dietrich 1905-1945 – Der Jager langs dem Weiher ging
 • Calvin Carter, James Hudson, oprac. Robert Sund – Goodnight, well it is time to go
 • Kazimierz Jurdziński 1894-1960 – Białe róże
 • Jan Maklakiewicz 1899-1954 – Kołysanka
 • Vincent Youmans 1898-1946, opr. Jerzy Rachubiński – Herbatka we dwoje
 • opr. Enrique Fábrez 1926 – Boleras Sevillanas
 • Józef Karol Lasocki – Krakowiak
 • Pierre Passereau w. XVI – Il est bel et bon
 • Józef Karol Lasocki – Po cóżeś mnie matuleńko
 • oprac. Gil Aldema – Yerushalayim shel zahav
 • Stanisław Kazuro 1882-1961 – Ostatni mazur
 • Karol Mroszczyk 1905-1976 – Ja za wodą
 • Józef Świder 1930 – Usta proszą
 • Józef Świder 1930 – Taniec
 • Orlando di Lasso 1532-1594 – Matona mia cara
 • Romuald Twardowski 1930, sł. Czesław Miłosz – W mojej ojczyźnie
 • Johann Sebastian Bach 1685-1750 opr. Anders Ohrwall – Bouree
 • Juliusz Łuciuk 1927 – O, ziemio polska
 • Orlando di Lasso 1532-1594 – Quand mon mari
 • Romuald Twardowski 1930 – Tu jest mój dom


                                     

3.5. Repertuar Chóry operowe

 • Giuseppe Verdi 1813-1901 – Scena i cavatina Odabelli z chórem z opery "Attyla”
 • Richard Wagner 1813-1883 – chór "Treulich gefuhrt” – z III aktu opery "Lohengrin”
 • Giuseppe Verdi 1813-1901 – chór "Di vermiglia” z I aktu opery "Oberto”
 • Giuseppe Verdi 1813-1901 – aria Riccardo "Son fra voi” z chórem z I aktu opery "Oberto”
 • Giuseppe Verdi 1813-1901 – chór "Va pensiero” z III aktu opery "Nabucco”
 • Giuseppe Verdi 1813-1901 – chór "Coro di crociati e Pellegrini” z IV aktu opery "I Lombardi”
                                     

3.6. Repertuar Pieśni żołnierskie i patriotyczne

 • muz. Feliks Nowowiejski, sł. Maria Konopnicka – Rota
 • muz. autor nieznany, sł. Henryk Rasiewicz "Kim” – oprac. Jerzy Rachubiński – Na znojną walkę
 • muz. Aleksandra Wolska, opr. Jerzy Rachubiński – Jakżem maszerował
 • muz. Leon Łuskino, sł. partyzanci AK – 1944 r. – oprac. Jerzy Rachubiński – Hej, my partyzanci mel. Maszerują strzelcy
 • muz. Staniaław Niewiadomski 1859-1936 – oprac. Jerzy Rachubiński – Ej dziewczyno, ej niebogo
 • muz. Wasyl Agapkin, sł. Henryk Rasiewicz "Kim” – oprac. Jerzy Rachubiński – Noc zapada nad cichym jeziorem mel. Rozszumiały się wierzby płaczące
 • muz. i sł. Adam Kowalski, oprac. Jerzy Rachubiński – Modlitwa obozowa
 • opr. Jerzy Rachubiński – Boże, coś Polskę
 • muz. i sł. autorzy nieznani, oprac. Jerzy Rachubiński – Marsz, marsz Polonia
 • opr. Jerzy Rachubiński – Legiony to żołnierska nuta
                                     

3.7. Repertuar Muzyka oratoryjna

 • Gaetano Donizetti – Messa di Requiem
 • Georges Bizet – Te Deum
 • W.A. Mozart – Requiem
 • Anton Bruckner – Te Deum

Użytkownicy również szukali:

chór harmonia, stowarzyszenie śpiewacze,

...
...
...