Poprzednia

ⓘ Doskonalenie procesów biznesowych
                                     

ⓘ Doskonalenie procesów biznesowych

Doskonalenie Procesów Biznesowych – jedna z form usprawniania funkcjonowania przedsiębiorstw polegająca na:

  • określenie klientów przedsiębiorstwa obecnych i pożądanych
  • zdefiniowaniu strategicznych celów przedsiębiorstwa
  • ukierunkowanie przeprojektowanie procesów biznesowych na jak najlepsze zaspokojenie oczekiwań klientów

Doskonalenie prowadzi się bez przeprowadzania zasadniczych zmian w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa i sposobie jego działania. Kierownictwo musi wypracować wizję "doskonałości przedsiębiorstwa" i przekonać do niej załogę, szczególnie poprzez wsparcie dla zespołów inicjujących przemiany. Istotne jest też, aby system motywacji na rzecz tworzenia wartości dla klienta prowadził do podejmowania przez pracowników inicjatyw doskonalenie procesów.

Szacuje się, że:

  • oszczędności uzyskuje się dzięki decentralizacji procesów
  • stopień poprawy funkcjonowania procesów określany takimi wskaźnikami, jak obrót zapasami czy też czas trwania procesu - wynosi 5 - 12 proc.
  • ryzyko wdrożenia jest stosunkowo niewielkie.
  • aby wdrożyć BPI potrzeba 1.5 - 3 lat