Poprzednia

ⓘ Ryszard Sorokosz
Ryszard Sorokosz
                                     

ⓘ Ryszard Sorokosz

W latach 1975-1979 był podchorążym Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu. Zawodową służbę wojskową rozpoczął od stanowiska dowódcy plutonu, a następnie kompanii i batalionu w 68 pułku czołgów średnich w Budowie. W latach 1985–1988 był słuchaczem Akademii Wojsk Pancernych im. marszałka Rodiona Malinowskiego w Moskwie. Po ukończeniu studiów i uzyskaniu tytułu oficera dyplomowanego, zajmował kolejno stanowiska: szefa sztabu 1 Warszawskiego pułku czołgów średnich im. Bohaterów Westerplatte w Elblągu 1988–1989, szefa sztabu 100 pułku zmechanizowanego im. Bohaterów Westerplatte w Elblągu 1989–1991, dowódcy 100 pułku zmechanizowanego w Elblągu 1991–1994, dowódcy 14 Brygady Zmechanizowanej w Elblągu 1994–1995 i dowódcy 9 Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie 1995–1999. W 1999 roku został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu 15 Warmińsko-Mazurskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Władysława Jagiełły w Olsztynie, a po jej rozformowaniu w 2000 roku, szefa sztabu 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu. W lipcu 2001 roku, po ukończeniu Podyplomowych Studiów Operacyjno-Strategicznych w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie objął stanowisko szefa Oddziału Planowania Operacyjnego w Zarządzie Planowania Operacyjnego Generalnego Zarządu Operacyjnego P-3 Sztabu Generalnego WP. W lutym 2002 roku został zastępcą szefa Zarządu Planowania Operacyjnego Generalnego Zarządu Operacyjnego P-3 Sztabu Generalnego WP.

15 sierpnia 2002 roku Prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski wręczył mu nominację na generała brygady, a 20 sierpnia 2002 roku objął stanowisko zastępcy dowódcy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu.

15 sierpnia 2005 roku Prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski wręczył mu nominację na generała dywizji, a następnego dnia objął dowództwo nad tym związkiem taktycznym.

Generał Sorokosz był również zastępcą dowódcy III zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego sierpień 2004 – luty 2005 działającego w ramach misji stabilizacyjnej w Republice Iraku. Odpowiadał tam m.in. za przygotowanie infrastruktury i nowej bazy Echo w Ab Diwaniji w związku z likwidacją dotychczasowej bazy Alfa w Babilonie. W wyniku obrony dysertacji doktorskiej nt.: Ochrona środowiska w działalności Sił Zbrojnych RP, uzyskał stopień naukowy doktora.

W latach 2007–2009 był Szefem Szkolenia Wojsk Lądowych a w latach 2010–2012 pełnił funkcję zastępcy dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie.

Od listopada 2012 był dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miejskiego w Elblągu.Obecnie pełni obowiązki Pełnomocnika Prezydenta ds Kombatantów i Współpracy z Wojskiem. W 2013 r. założył Elbląskie Stowarzyszenie Generałów i Oficerów Starszych Wojska Polskiego, którego w chwili obecnej jest Prezesem.

                                     

1. Ordery i odznaczenia

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 2003
  • Złoty Medal "Za zasługi dla obronności kraju”
  • Odznaka honorowa "Husarz Polski" nr 8 – 2005
  • Złoty Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”
  • Krzyż Honoru Bundeswehry w Złocie – Niemcy, 2012
  • Srebrny Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny
  • Medal Pamiątkowy Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe w Iraku
  • Gwiazda Iraku – 2011
  • Złoty Krzyż Zasługi – 1995
  • Brązowy Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny