Poprzednia

ⓘ Pojezierze Litewskie
Pojezierze Litewskie
                                     

ⓘ Pojezierze Litewskie

Pojezierze Litewskie – region geograficzny na pograniczu Litwy, Rosji, Białorusi i Polski, stanowiący część Pojezierzy Wschodniobałtyckich. Pojezierze Litewskie wznosi się do 282 m n.p.m., występują tu liczne jeziora i rzeki, najdłuższa rzeka Niemen, pojezierze jest znacznie zalesione. Leży prawie w całości w dorzeczu Niemna.

W skład Pojezierza Litewskiego na terenie Polski wchodzą: Puszcza Romincka, Pojezierze Zachodniosuwalskie, Pojezierze Wschodniosuwalskie i Równina Augustowska. Polska część pojezierza zajmuje ok. 3.5 tys. km². Cechuje się największym w Polsce kontynentalizmem klimatu i najniższymi poza górami temperaturami.

W regionalizacji fizycznogeograficznej Litwy obszar ten występuje pod nazwą Baltijos aukštumos, co w dosłownym tłumaczeniu na język polski oznacza Wyżyny Bałtyckie. Nazwa ta jednak, podobnie jak nazwa Pojezierza Bałtyckie gdyż wyraz litewski aukštuma czyli wyżyna jest zastępowany w przypadku polskich nazw geograficznych na Litwie terminem pojezierze nie występuje w polskiej literaturze naukowej.

Na terytorium Litwy i częściowo Białorusi wyróżnia się mezoregiony, takiej jak: Równina Mereczanki-Kotry Pietryčių lyguma, Wysoczyzna Środkowoniemeńska Nemuno vidurupio plynaukšte, Pojezierze Wileńskie Aukštaičių aukštuma, Wysoczyzna Zachodnioauksztocka Vakarų Aukštaičių plynaukšte i Równina Żejmiany-Wilii Žeimenos-Neries vidurupio lyguma.