Poprzednia

ⓘ Kategoria:Więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych
                                               

Nacht und Nebel

Nacht und Nebel – tytuł tajnego dekretu nazistowskiego z 1941 roku, kryptonim wynikającej z tego dekretu akcji deportacyjnej oraz nazwa kategorii więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych. Nazwa dekretu pochodzi z opery Ryszarda Wagnera Złoto Renu, w której jedna z głównych postaci, mroczny karzeł Alberyk, po założeniu magicznego hełmu zmienia się w dym, śpiewając: "Nocy i mgło, znikam”.

                                               

KZ-Kommandant

KZ-Kommandant – komendant niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego. Był najwyższy stopniem i najważniejszym członkiem załogi obozu. Kierował Wydziałem i był w pełni odpowiedzialny za całokształt spraw obozowych. Jego zadania i obowiązki wynikały z regulaminu obozów koncentracyjnych powstałego w 1936 pod kierunkiem Theodora Eickego. Najważniejszym jego obowiązkiem było zapewnienie bezpieczeństwa obozu. W związku z tym wszyscy członkowie załogi obozu mieli obowiązek meldować mu o każdym ważnym wydarzeniu. Komendant musiał stale przebywać na terenie obozu, jego nieobecność przekracz ...

                                               

Schutzhaftlagerführer

Schutzhaftlagerführer – szef więźniarskiej części obozu, kierownik tzw. Wydziału III w strukturze niemieckich obozów koncentracyjnych. Pełnił jednocześnie funkcję zastępcy komendanta obozu w przypadku jego nieobecności. Zgodnie z regulaminem obozów koncentracyjnych: odpowiadał za całokształt spraw właściwego obozu kontrolował wydajność pracy więźniów podejmował wszelkie kroki by zapobiec ucieczkom z obozu mianował i odwoływał więźniów funkcyjnych m.in. kapo i blokowych miał pouczać personel o zakazie maltretowania więźniów miał obowiązek czuwać nad porządkiem i czystością na terenie całego ...

                                               

Krzyż Więźniów Politycznych 1940–1945

Krzyż Więźniów Politycznych 1940–1945 – belgijskie odznaczenie państwowe, którym wyróżniano obywateli belgijskich więzionych w okresie II wojny światowej z przyczyn politycznych.

                                               

Komando (II wojna światowa)

Komando – podstawowa komórka w organizacji pracy w niemieckich obozach koncentracyjnych, składająca się z kilku, kilkudziesięciu bądź nawet kilkuset więźniów, na czele których stał więzień funkcyjny kapo. Komanda wywodzą się z organizacji pracy pierwszych transportów, które budowały obóz od podstaw stawiały baraki, kopały rowy i tym podobne. W systemie śmiertelnego wycieńczania pracą dostanie się do określonego komanda było kwestią życia lub śmierci. Do najtrudniejszych komand należały zatrudnione przy fizycznej pracy na zewnątrz. Zimą zbierały one największą liczbę ofiar. W niektórych per ...

                                               

Frankistowskie obozy koncentracyjne

Frankistowskie obozy koncentracyjne – obozy koncentracyjne działające w Hiszpanii w czasie wojny domowej i po niej. Obozy były częścią "białego terroru”.

                                               

Władysław Zych

Władysław Zych 1900-1964 – polski artysta Władysław Zych 1899-1981 – polski paleontolog i geolog, profesor, żołnierz AK, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych