Poprzednia

ⓘ Menedżer
                                     

ⓘ Menedżer

Menedżer, także menadżer – osoba, której podstawowym zadaniem jest realizacja procesu zarządzania – planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie – motywowanie i kontrolowanie.

                                     

1. Opis

Wyrazem "menedżer” można określić każdą osobę, która podejmuje decyzje, lecz najczęściej używa się ten wyraz dla określenia osoby, która jest zatrudniona w różnych przedsiębiorstwach lub organizacjach i realizuje lub uczestniczy w procesie zarządzania. Menedżerowie jako przedstawiciele kadry zarządzającej cechują się poczuciem odpowiedzialności, strategicznego myślenia i przewidywania.

Menedżerów można podzielić według szczebli:

 • pierwszej linii ang. front line manager np. brygadzista.
 • średniego szczebla np. kierownik działu
 • najwyższego szczebla np. prezydent, prezes

Menedżerów można także podzielić według obszarów zarządzania np. menedżerowie finansów, zasobów ludzkich, administracji i public relations.

Oprócz perspektywy mikro, czyli perspektywy organizacyjnej, analizuje się miejsce i rolę menedżerów w nowoczesnych społeczeństwach w perspektywie makro. Menedżerowie uznawani są wówczas za klasę społeczną. Klasa menedżerów jest zróżnicowana i dzieli się na mniejsze klasy zwane mikroklasami. Są one wydzielane na podstawie miejsca w społecznym podziale pracy i podziale ekonomicznej własności.

Pod względem wysokości wynagrodzenia menedżerów występuje silnie zróżnicowane. Jego wysokość zależy od koniunktury w gospodarce, a także sektora, w którym pracuje.

                                     

2. Role menedżera

W 1975 roku Henry Mintzberg w artykule The Manager’s Job:Folclore and Fact "Harvard Business Review”, July–August 1975 wyróżnił dziesięć podstawowych ról menedżera. Zgrupował je w trzy bloki: interpersonalny, informacyjny i decyzyjny.

Role interpersonalne
 • przywódca – lider wyznaczający cele,
 • łącznik – osoba odpowiadająca za kontakty z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym firmy.
 • reprezentant – przedstawiciel przedsiębiorstwa, reprezentujący je na zewnątrz organizacji,
Role informacyjne
 • rzecznik – przekazywanie oficjalnych informacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji.
 • rozdzielający informacje – rozdzielanie informacji innym osobom i częściom organizacji,
 • monitor – uzyskanie i analiza danych, obserwacja otoczenia,
Role decyzyjne
 • rozdzielający zasoby – dystrybucja zasobów wewnątrz organizacji,
 • negocjator – godzenie grup interesów, znajdowanie kompromisu.
 • przedsiębiorca – inicjowanie, wprowadzanie zmian i podejmowanie ryzyka,
 • kierujący zaburzeniami – ograniczanie konfliktów, rozwiązywanie problemów,