Poprzednia

ⓘ Muzyka koncertowa
                                     

ⓘ Muzyka koncertowa

Muzyka koncertowa to muzyka przeznaczona do słuchania, której celem nie jest ani ilustracyjność ani szeroko pojęty utylitaryzm charakteryzujący zarówno muzykę obrzędową jak i taneczną.

Początki tego rodzaju muzyki sięgają późnego średniowiecza pieśni trubadurów i truwerów, liryka rycerska i stylizacje tańców oraz utworów instrumentalnych tworzonych przez kompozytorów renesansowych.

Komponowane w okresie baroku utwory solowe, kameralne oraz orkiestrowe powstawały z myślą o wykonaniach na specjalnie w tym celu organizowanych koncertach, należą zatem do muzyki koncertowej w pełnym tego słowa znaczeniu. Najważniejszymi formami muzyki koncertowej tego okresu są utwory solowe fuga, preludium, toccata oraz formy cykliczne suita, wariacje i formy koncertujące - koncert solowy, concerto grosso.

Właściwy rozwój publicznych koncertów miał miejsce w wieku XVIII i XIX. Podstawowe formy muzyki koncertowej klasycyzmu to obok form wspomnianych wcześniej i nadal uprawianych sonata, kwartet smyczkowy, symfonia. Zaprzestano natomiast komponowania concerto grosso. W muzyce koncertowej romantyzmu pojawił się poemat symfoniczny. Do charakterystycznych zjawisk romantycznej muzyki koncertowej należą kult jakim otaczano popisy wirtuozów oraz sięganie do muzyki koncertowej wcześniejszych epok.

W wieku XX pojęcie muzyki koncertowej objęło nie tylko muzykę kompozytorów współczesnych oraz rozległy repertuar od czasów baroku po współczesność, ale również inne gatunki muzyki wykonywanej podczas koncertów - jazz i rock.

                                     
  • wokalna muzyka instrumentalna muzyka wokalno - instrumentalna. Liczba wykonawców: muzyka solowa muzyka kameralna muzyka koncertowa estradowa muzyka symfoniczna
  • Ciechanowie w kategorii muzyka koncertowa 1. miejsce na I Powiatowym przeglądzie orkiestr powiatu Sierpeckiego w kategorii muzyka koncertowa 2013 - 5. miejsce
  • Muzyka folkowa gatunek muzyki popularnej wywodzący się z muzyki ludowej. Często muzyka folkowa jest określana jako europejska muzyka ludowa. Sam termin
  • Muzyka Końca Lata polska grupa muzyczna, wykonująca rock alternatywny. Grupa powstała w 2002 roku w Mińsku Mazowieckim. W 2005 roku Muzyka Końca Lata
  • Życie jak muzyka Live 93 koncertowy piąty album w dorobku zespołu Izrael nagrany podczas trasy koncertowej po Polsce w 1993 roku. Nagrania z albumu
  • Muzyka austriacka muzyka tworzona na terenie Austrii uznawana za część austriackiej kultury, powstawała w silnym związku z kulturami państw ościennych
  • concerto spieram się, walczę, współzawodniczę występ artysty muzyka bądź grupy muzyków na żywo przed publicznością. Jeśli muzyk występuje solo, określa
  • kompozytora jej przeciwieństwem jest muzyka absolutna. Treścią muzyki może być ciąg zdarzeń, sytuacji obrazów lub myśli. Muzyka taka ma za zadanie wywołać pewne
  • Muzyka kameralna muzyka przeznaczona na niewielkie zespoły, zazwyczaj do 9 wykonawców. Nazwa pochodzi z wł. da camera do komnaty, pokoju i początkowo
  • 05: 08 muzyka i słowa Jimmy Somerville i Richard Coles Victims 05: 08 muzyka i słowa Jimmy Somerville i Richard Coles, nagranie koncertowe Część A