Poprzednia

ⓘ Introspekcja (psychologia)
Introspekcja (psychologia)
                                     

ⓘ Introspekcja (psychologia)

Introspekcja – – w psychologii oraz pedagogice, obserwacja oraz analiza własnych subiektywnych stanów psychicznych, myśli i przemyśleń.

Introspekcja była szeroko stosowana w psychologii, jednakże spotkała się z krytyką ze strony behawioryzmu, który odrzuca tę metodę badawczą zarzut niesprawdzalności twierdzeń opartych na introspekcji, skupiając się tylko na obserwacji i opisie zachowań zewnętrznych.

Podejście to jest stosowane w kognitywistyce symbolicznej w badaniach samo-świadomości, a także w modelowaniu rozumowania/funkcji myślowych nieobserwowalnych fizycznie.