Poprzednia

ⓘ Kategoria:Zwyczaje górnicze
                                               

Barda górnicza

Barda górnicza – specjalna, zdobiona odmiana topora górniczego spełniająca rolę narzędzia pracy oraz funkcję militarną i paradną. Symbol typowy tylko dla górnictwa metali nieżelaznych w Saksonii. Pierwotnie w XVII wieku bardy służyły jako narzędzie pracy, później zaczęły pełnić również funkcję militarną i paradną. Od początku XVIII wieku były noszone jedynie przez kopaczy i urzędników górniczych. Bardy, podobnie jak szpady i laski górnicze były oznaką stanu górniczego. Nosili je przy uroczystych okazjach jako ozdobę i część tradycyjnego munduru niem. Berghabit wyłącznie górnicy z Saksonii, ...

                                               

Lis Major

Lis Major – w zwyczajowym ceremoniale górniczym doświadczony i zasłużony górnik, któremu przysługuje prawo pełnienia funkcji mistrza ceremonii podczas uroczystości górniczych, takich jak zaprzysiężenie górnicze, wręczanie szpady młodym górnikom itp., a także imprez takich jak np. "karczma piwna”, zwyczajowo odbywanych w czasie obchodów barbórkowych. Nazwa "Lis Major” nawiązuje do historii zawodu górnika, który dawniej wraz ze swoim wyposażeniem, prócz narzędzi pracy oraz niezbędnej do pracy pod ziemią lampy miał również zazwyczaj skórę lisa, która w ciasnych korytarzach kopalni służyć mogł ...

                                               

Mundur górniczy

Mundur górniczy – uniform przeznaczony dla osób posiadających stopień górniczy. Mundur górniczy jest symbolem przynależności do górniczego stanu, wyrazem tradycji i szczególnego uznania dla ciężkiej i odpowiedzialnej pracy górniczej.

                                               

Pyrlik

Pyrlik – młotek górniczy o łukowatym kształcie i obustronnie gładkich, tępych obuchach, mniejszy od posułta. Służył do pobijania żelazka. Razem z żelazkiem stanowi herb górniczy.

                                               

Skok przez skórę

Skok przez skórę – stara tradycja górnicza, ceremonia przyjmowania nowicjuszy do stanu górniczego przez stare strzechy. Polega na opasaniu skórą i skoku przez nią zgodnie z górniczą tradycją. Tradycja związana jest ze zwyczajami polskich studentów na uczelni górniczej w Leoben Austria - w ten sposób przyjmowano kolejne roczniki do swojego grona. Do Polski zwyczaj ten dotarł najpierw na tereny Galicji, skąd pochodziła większość absolwentów, następnie pojawił się na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Po II wojnie światowej dotarł na Śląsk i Politechnikę Śląską. Obecnie celebrowana podcz ...