Poprzednia

ⓘ Witold Donimirski
Witold Donimirski
                                     

ⓘ Witold Donimirski

Był synem Zygmunta i Walerii z Pruskich. Po ukończeniu gimnazjum w Chojnicach, rozpoczął studia prawnicze w Berlinie i rolnicze w Halle. W 1900 r. został właścicielem majątku Czernin, który odziedziczył po babce Bogumile.

Jako właściciel doprowadził majątek do rozkwitu i stanowił przykład dla okolicznych rolników. Halina Donimirska-Szyrmerowa opisuje to:

Po uzdrowieniu gospodarstwa ojciec zajął się zaniedbanym dworem w Czerninie. Założono centralne ogrzewanie, przebudowano wnętrze i doprowadzono do łazienki ciepłą wodę.

W 1910 r. ożenił się z Wandą Sikorską, wnuczką Ignacego Łyskowskiego, wybitnego działacza niepodległościowego na Pomorzu.

Brał udział w założeniu Banku Ludowego w Sztumie, w plebiscycie i działał w licznych polskich organizacjach. W 1939 r. aresztowany przez Gestapo i osadzony w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen.

Jego synami byli Stanisław i Olgierd Donimirscy. Więcej: