Poprzednia

ⓘ Karta (kwartalnik)
Karta (kwartalnik)
                                     

ⓘ Karta (kwartalnik)

Karta – czasopismo powstałe w styczniu 1982 w Warszawie jako podziemna gazeta publicystyczna. Z czasem - i pomimo represji ze strony władz komunistycznych - skoncentrowała się na prezentowaniu postaw ludzi, szukających wolności w świecie dyktatur.

W lipcu 1990 po raz ostatni zebrała się redakcja "Karty" podziemnej i zdecydowała o zalegalizowaniu pisma. Oficjalnie ukazało się ono pierwszy raz w styczniu 1991 r.

Kwartalnik historyczny "Karta” skupia się obecnie na następujących tematach: Polacy przed I wojną światową; odzyskanie niepodległości; początki Rosji sowieckiej; II Rzeczpospolita; lata trzydzieste w ZSRR; II wojna światowa; Żydzi polscy; Holokaust; Polacy i Ukraińcy; historia Kresów; deportacje do ZSRR; świat Gułagu; Sowieci wobec Polski; początki Ludowego Wojska Polskiego; powojenne podziemie; Ziemie Zachodnie; początki Peerelu; stalinizm; PRL – od lat pięćdziesiątych do osiemdziesiątych; dysydenci w ZSRR; Europa Wschodnia; portrety historyczne.

Redaktorem naczelnym kwartalnika "Karta” jest Zbigniew Gluza, prezes Fundacji Ośrodka KARTA.