Poprzednia

ⓘ Hans Galinsky




                                     

ⓘ Hans Galinsky

Hans Galinsky – niemiecki anglista, amerykanista. Studiował niemiecki, angielski, historię i filozofię na uniwersytecie w Heidelbergu, Wrocławiu i w Londynie. W 1938 habilitował się w Londynie na podstawie pracy Deutsches Schrifttum der Gegenwart in der englischen Kritik der Nachkriegszeit. W 1952 został profesorem na uniwersytecie w Moguncji. Był profesorem gościnnym na uniwersytecie w Minnesocie i Michigan.

Zajmował się wpływem języka angielskiego i amerykańskiego na język niemiecki, a także przemianami literacko-kulturowymi Europy pod wpływem języka angielskiego i amerykańskiego. Zajmował się promowaniem osiągnięć niemieckiej amerykanistyki na terenie USA. Także dzięki jego wysiłkom amerykanistyka zajęła ważne miejsce na uniwersytetach niemieckich. Był współzałżycielem Deutsche Gesellschaft für Amerikastudien.

Jego główne dzieła to:

  • Sprache und Sprachkunstwerk in Amerika 1961,
  • Die Sprache des Amerikaners 1952,
  • Das Amerikanische Englisch: Seine innere Entwicklung und internationale Ausstrahlung 1979.
  • Amerika und Europa: Sprachliche und sprachkünstlerische Wechselbeziehungen in amerkanistischer Sicht 1968,
  • Deutsches Schrifttum der Gegenwart in der englischen Kritik der Nachkriegszeit 1919-1935 1938,