Poprzednia

ⓘ Front Odrodzenia Polski
Front Odrodzenia Polski
                                     

ⓘ Front Odrodzenia Polski

Front Odrodzenia Polski – tajna organizacja katolicka stanowiąca kontynuację dzieła istniejącej w II Rzeczypospolitej Akcji Katolickiej podczas okupacji niemieckiej. Utworzona w Warszawie w drugiej połowie 1941 r. przez grupę katolików świeckich z Zofią Kossak-Szczucką i Witoldem Bieńkowskim na czele oraz duchownych. Celem Frontu było moralne odrodzenie Polski w myśl nauki katolickiej. działalność. FOP wydawał pisma "Prawda” i "Prawda Dnia”.

                                     

1. Historia

W sierpniu 1942 r. Zofia Kossak-Szczucka w imieniu organizacji opublikowała tzw. Protest! - zdecydowany sprzeciw polskich katolików przeciw holocaustowi Żydów na terenie okupowanej Polski. W listopadzie 1942 r. FOP wraz z innymi organizacjami utworzył Społeczną Organizację Samoobrony, współpracującą z Kierownictwem Walki Cywilnej w organizowaniu oporu społecznego. W marcu 1943 r. zespół młodzieżowy FOP Władysław Bartoszewski, Wincenty Włodkiewicz wszedł w skład Porozumienia Organizacji Młodzieżowych. Wiosną 1944 r. Front wszedł w skład Stronnictwa Pracy.