Poprzednia

ⓘ 10 Sudecka Dywizja Pancerna
10 Sudecka Dywizja Pancerna
                                     

ⓘ 10 Sudecka Dywizja Pancerna

10 Sudecka Dywizja Pancerna organizowana była dwukrotnie. W 1949 r. w ramach realizacji "Planu rozwoju Wojska Polskiego w latach 1949-1955" rozkazem MON Nr 0056/0rg z 30 marca 1949 r. minister ON nakazał dowódcy OW IV Śląsk do 1 września 1951 przeformować 10 Sudecką Dywizję Piechoty z etatów 2/76-2/81 na etaty 5/44.5/47, 5/50-5/59 dywizji pancernej o ogólnym stanie osobowym 6196 żołnierzy oraz 114 pracowników cywilnych. Dywizja wraz z 11 Zmotoryzowaną Dywizją Piechoty weszła w skład 2 Korpusu Pancernego podporządkowanego dowódcy Okręgu Wojskowego Śląsk. Dywizja miała zakończyć reorganizację do października 1950 roku.

Formowano ją na bazie 10 Sudeckiej DP, 2 Sudeckiego Pułku Czołgów, 6 Pułku Czołgów i 24 Drezdeńskiego Pułku Artylerii Pancernej w rejonie Wrocławia, Opola, Kłodzka, Brzegu, Strzegomia i Świdnicy Śląskiej.

W 1950 roku, ze względu na braki sprzętowe, podjęto decyzję o przeformowaniu 10 Dywizji Pancernej w 10 Dywizję Zmechanizowaną.

Jesienią 1951 roku z Wrocławia do Opola dyslokowano Dowództwo 10 DZ, 41 bł, 7 bsap i 43 ksam.

W 1955 roku, w ramach redukcji Wojska Polskiego, na bazie 10 Dywizji Zmechanizowanej utworzono ponownie 10 Dywizję Pancerną. Zorganizowano ją według etatów nr 5/159-5/186 o stanie osobowym 5246 żołnierzy i 121 pracowników cywilnych. Dywizja weszła w skład 2 Korpusu Pancernego wraz z 19 Dywizją Pancerną. Po likwidacji dowództwa 2 Korpusu Pancernego, we wrześniu 1956 roku, 10 Dywizję Pancerną podporządkowano bezpośrednio dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego.

W czerwcu 1956 roku dywizja częścią sił weszła do centrum Poznania, biorąc bezpośredni udział w demonstracji siły w czasie "Poznańskiego Czerwca 56".

W ramach współpracy z jednostkami Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej dywizja prowadziła wspólne szkolenie pododdziałów czołgów na poligonie w Żaganiu.

Na początku lat 60. przeniesiono dywizję na etaty pokojowo-wojenne.

15 października 1963 roku Minister Obrony Narodowej nadał dywizji imię "Bohaterów Armii Radzieckiej", co miało związek z wizytą w jej jednostkach dowódcy Układu Warszawskiego.

W 1968 roku 10 Dywizja Pancerna uczestniczyła w operacji "Dunaj" wkraczając wraz z innymi armiami Układu Warszawskiego na teren Czechosłowacji.

W połowie 1981 roku w skład dywizji włączono 18 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej z Jeleniej Góry, który uzbrojony był w rakietowe zestawy przeciwlotnicze "Kub". W grudniu tego roku, w czasie stanu wojennego, oddziały 10 Dywizji Pancernej wykonywały zadania na terenie Górnego Śląska. Jej jednostki wzięły m.in. udział w stłumieniu strajku górników w Kopalni Wujek 16 grudnia 1981.

W marcu 1989 10 Dywizja Pancerna wzięła udział w ostatnich ćwiczeniach Układu Warszawskiego na terytorium Niemieckiej Republiki Demokratycznej. W tym samym roku dywizję, podobnie jak i inne dywizje Wojska Polskiego, ponownie przeformowano na 10 Dywizję Zmechanizowaną. Trzonem jej stały się trzy pułki zmechanizowane tzw. zunifikowane

                                     

1. Dywizja w czerwcu 1956

O 11:30 28 czerwca 1956 roku cz.p.o. dowódcy 2 Korpusu Pancernego płk Lach otrzymał od szefa Sztabu Generalnego Jerzego Bordziłowskiego zarządzenie nakazujące ogłoszenie alarmu bojowego dla oddziałów korpusu i postawienie ich w stan gotowości bojowej. O 14:00 28 czerwca jednostki 10 DPanc osiągnęły gotowość bojową.

O 14:00 10 Sudecka Dywizja Pancerna otrzymała zadanie: wyjść w rejon Suchego Lasu, przygotować oddziały do działań, wydać dwie jednostki ognia do broni strzeleckiej z tego jedną jo utrzymywać w transporcie i jedną przekazać bezpośrednio żołnierzom. Pozostawić na miejscu sprzęt ciężki t.j. czołgi, działa pancerne i artylerię polową, wyprowadzając składy osobowe jednostek na transporcie samochodowym w gotowości do działań w szyku pieszym. O 20:00 oddziały dywizji wyszły z rejonu lotniska Łagiewniki i przystąpiły do działań.

Dowódca dywizji postawił dowódcom oddziałów szczegółowe zadania. Zadania te jednostki realizowały do 30 czerwca.

 • 27 pułk zmechanizowany bez 1 bp nakazano wyjść w rejon Zamku, Wojewódzkiego Komitetu PZPR, i Wojewódzkiej Rady Narodowej. Około 21:00 "prowokatorzy" znajdujący się w pomieszczeniach Zamku, auli uniwersyteckiej i Domu Akademickiego otworzyli ogień do pododdziałów znajdujących się przed Zamkiem. Żołnierze odpowiedzieli ogniem. Wymiana strzałów seryjnych i pojedynczych trwała z różną intensywnością do 3:00 29 czerwca. Około 6:15 pododdziały zostały powtórnie ostrzelane z wieży auli uniwersyteckiej i gmachu Opery Poznańskiej. Wykonując osobisty rozkaz gen. armii Popławskiego, gmachy auli uniwersyteckiej, opery Poznańskiej i Akademii Medycznej zostały otoczone i przeszukane. W ciągu nocy 28/29 i 29 czerwca, wspólnie z oddziałami MO, zatrzymano kilkadziesiąt osób bez dokumentów oraz jedną osobę z amunicją i jedną z bronią.
 • 33 dywizjon artylerii haubic z 8 dywizjonem artylerii rakietowej zabezpieczały wspólnie z czołgami 2 pcz Fort IX i Fort IXa.
 • 2 pułk czołgów otrzymał zadanie wyjść w rejon Fortu IX i IXa i zabezpieczyć je przed ewentualnym zniszczeniem. Jednostka walk ulicznych nie prowadziła.
 • 14 dywizjon artylerii przeciwlotniczej z 1/71 pcz otrzymał zadanie: wyjść w rejon Poczty Głównej i Telegrafu i nie dopuścić do zniszczenia tych obiektów przez grupy dywersyjne. Przy przejeździe przez ulicę Dąbrowskiego przeciwlotnicy zostali ostrzelani przez prowokatorów z broni maszynowej, a czołgi obrzucono butelkami z płynem zapalającym. Po otwarciu ognia z czołgu i broni maszynowej w kierunku punktów ogniowych prowokatorów, dywizjon mógł kontynuować marsz i wyszedł w rejon poczty głównej.
 • 21 batalion saperów zajął rejon Bolechowo - Chludowo, zabezpieczał Biedrusko i kontrolował drogi w kierunku Poznania
 • 1/27 pz podporządkowany był dowódcy 13 batalionu czołgów i artylerii pancernej 19 DPanc i ochraniał poznańską elektrownię.
 • 41 batalion łączności z czołgami 23 pcz otrzymał zadanie wyjść w rejon gmachu Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa i w współdziałaniu z 7 br zlikwidować grupę prowokatorów. Po wyjściu na ul. Rossevelta, ul. Dąbrowskiego i Mickiewicza do żołnierzy batalionu prowokatorzy otworzyli ogień z dachów i okien. Pododdziały batalionu otworzyły ogień do wykrytych punktów ogniowych i zmusiły je do zaprzestania ognia.
 • 71 pułk czołgów zabezpieczał wschodnią część miasta z kontrolował drogi w Głuszynie, Krzesinach, Krzesinkach, Spławie
 • 10 batalion czołgów i artylerii pancernej z kompanią czołgów 7 br zabezpieczał Poznań z kierunku Gniezno i Swarzędz. Ześrodkował się w rejonie Szczepankowo, Kobyle Pole, Antonin. 29 czerwca kompania czołgów 7 br i grupą piechoty udała się do Swarzędza. Wykonując osobiste polecenie prezesa rady ministrów Józefa Cyrankiewicza, udaremniła próby organizacji pochodu w kierunku Poznania.
 • 7 batalion rozpoznawczy z czołgami 23 pułku czołgów - wyjść w rejon: ul. Poznańska, róg ul. Kochanowskiego i zlikwidować "grupy dywersyjne" przy budynku Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.

O 18:00 30 czerwca, dowódca 10 DPanc otrzymał rozkaz wyprowadzenia swoich oddziałów z miasta bez 27 pz. O 21:00 rozpoczęto wycofywanie jednostek na OC Biedrusko. Do 6:00 1 lipca oddziały ześrodkowały się w swoich rejonach

Straty w ludziach

 • Zginął
szer. Bronisław Falasa z 1 batalionu piechoty 27 pz
 • Ranni zostali
ppor. Alojzy Brak z 41 bł plut. Władysław Staniszewski z 41 bł szer. Marian Łagwa z 1/27 pz szer. Tadeusz Staroń z 1/27 pz
                                     

2. Skład i dyslokacja

1949

 • Dowództwo 10 Sudeckiej Dywizji Pancernej – Wrocław
 • 14 dywizjon artylerii przeciwlotniczej – Strzegom
 • 39 pułk artylerii lekkiej – Strzegom
 • ruchome warsztaty naprawy samochodów nr 9 – Wrocław
 • 27 zmotoryzowany pułk piechoty – Kłodzko
 • 6 Drezdeński pułk czołgów – Wrocław
 • ruchome warsztaty naprawy sprzętu artyleryjskiego nr 8 – Wrocław
 • 2 Sudecki pułk czołgów – Opole
 • ruchome warsztaty naprawy czołgów nr 7 – Wrocław
 • 21 batalion saperów – Brzeg
 • 41 batalion łączności – Wrocław
 • 43 kompania samochodowa – Wrocław
 • 7 batalion rozpoznawczy – Wrocław

Uzbrojenie i wyposażenie: 144 czołgi średnie, 42 działa pancerne, 5 samochodów pancernych, 53 działa polowe 76 i 122 mm, 21 armat plot 37 mm, 36 moździerzy 82 i 120 mm, 531 samochodów i ciągników i 69 motocykli.

1955

 • 7 Szkolny Batalion Czołgów – Opole Szczepanowice
 • 8 Dywizjon Artylerii Rakietowej – Strzegom
 • 2 Sudecki Pułk Czołgów – Opole
 • Dowództwo 10 Sudeckiej Dywizji Pancernej – Opole
 • 33 Dywizjon Artylerii Haubic – Strzegom
 • 58 Kompania Obrony Przeciwchemicznej – Opole
 • Dywizyjny Punkt Zaopatrzenia – Opole
 • 9 Ruchome Warsztaty Remontu Samochodów – Komprachcice
 • 54 Batalion Medyczno-Sanitarny – Opole
 • 59 Batalion Samochodowo Transportowy – Opole
 • 7 Batalion Rozpoznawczy – Opole
 • 27 Pułk Zmechanizowany – Kłodzko
 • 21 Batalion Saperów – Świdnica Śląska
 • 10 Batalion Czołgów i Artylerii Pancernej – Opole
 • 8 Ruchome Warsztaty Naprawy Sprzętu Artyleryjskiego – Komprachcice
 • 14 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej – Opole
 • 41 Batalion Łączności – Opole
 • 7 Ruchoma Baza Remontu Czołgów – Komprachcice
 • 71 Pułk Czołgów – Opole

1962

 • 83 Bateria Dowodzenia Dowódcy Artylerii – Tarnowskie Góry
 • 58 Kompania Obrony Przeciwchemicznej – Opole
 • 21 Batalion Saperów – Świdnica
 • 40 Pułk Zmechanizowany – Bolesławiec
 • 115 Dywizjon Artylerii Haubic – Tarnowskie Góry
 • 10 Dywizyjny Punkt Zaopatrzenia – Opole
 • 8 Dywizjon Artylerii Rakietowej – Tarnowskie Góry
 • 60 Kompania Rozpoznawcza – Opole
 • 54 Batalion Medyczno-Sanitarny – Opole
 • Dowództwo 10 Sudeckiej Dywizji Pancernej – Opole
 • 8 Dywizyjne Warsztaty Naprawy Uzbrojenia – Opole
 • 2 Sudecki Pułk Czołgów Średnich – Opole
 • 9 Ruchome Warsztaty Naprawy Samochodów – Opole
 • 10 Drawski Pułk Czołgów Średnich – Opole
 • 24 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej – Lubliniec
 • 59 Batalion Transportowy – Opole
 • 41 Batalion Łączności – Opole
 • 160 Ruchome Warsztaty Naprawy Czołgów – Opole
 • 13 Warszawski Pułk Czołgów Średnich – Opole
                                     

3. Uzbrojenie

W chwili sformowania dywizji w 1949 podstawowe uzbrojenie stanowiły czołgi średnie typu T-34/85 oraz ciężkie działa pancerne typu ISU-122 i ISU-152. Na uzbrojeniu kompanii rozpoznawczej znajdowały się natomiast samochody pancerne BA-64. W połowie lat pięćdziesiątych większość czołgów średnich T-34/85 będących na uzbrojeniu dywizji była już produkcji krajowej. W latach sześćdziesiątych do uzbrojenia wprowadzono produkowane w Polsce czołgi T-54A, a w latach siedemdziesiątych czołgi T-55, które znajdowały się na uzbrojeniu dywizji do chwili jej przeformowania na dywizję zmechanizowaną. Samochody pancerne zastąpiono najpierw opancerzonymi samochodami rozpoznawczymi BRDM-1 i FUG, a następnie wozami BRDM-2.

                                     

4. Dowódcy dywizji

 • gen. bryg. Zbigniew Ohanowicz 1971–1972
 • płk Edward Rogala 1983–1985
 • płk Andrzej Freń 1961–1962
 • płk Ryszard Wilczyński 1972–1978
 • płk Kazimir Fiodorowicz AR 1950 - 1951
 • płk Edmund Bołociuch 1978–1983
 • płk Henryk Szymański 1969–1971
 • płk Michaił M. Prokofiew AR 1951–1954
 • płk Jurij K. Bolszak AR 25 marca 1949 - 1950
 • gen. bryg. Tadeusz Bazydło 1985–1989
 • ppłk Antoni Mazurkiewicz 1954–1961
 • płk Marian Koper 1962–1969
                                     

5. Oficerowie

 • ppłk dypl. Zdzisław Łaski - zastępca dowódcy dywizji ds. liniowych 1984-1988
 • ppłk dypl. Henryk Janusek - zastępca dowódcy dywizji ds. liniowych 1982-1984
 • ppłk dypl. Marian Skorupa - zastępca dowódcy dywizji ds. liniowych 1980-1982

Użytkownicy również szukali:

...
...
...