Poprzednia

ⓘ Efekt dźwigni finansowej
                                     

ⓘ Efekt dźwigni finansowej

Efekt dźwigni finansowej – podniesienie lub obniżenie stopy zwrotu z kapitału własnego na skutek zastosowania długu jako źródła finansowania działalności gospodarczej, w porównaniu do wariantu finansowania opartego jedynie o kapitał własny.

Może być pozytywny dodatni, jak i negatywny ujemny – ten drugi przypadek często określany jest jako maczuga finansowa. Uzyskanie dodatniego efektu dźwigni finansowej, wyrażającego się wzrostem stopy zwrotu z kapitału własnego przedsiębiorstwa, dzięki wykorzystywaniu obcych źródeł kapitału, uzależnione jest jednak od spełnienia łącznie dwóch podstawowych warunków.

Po pierwsze, dodatni efekt wystąpi jedynie wówczas, gdy rentowność całego kapitału własnego i obcego przedsiębiorstwa obliczona jako stosunek zysku operacyjnego do łącznej wartości kapitału będzie wyższa od stopy oprocentowania długu kapitału obcego:

Zysk operacyjny / Kapitał całkowity * 100% > k D gdzie: k D – jest to stopa oprocentowania długu, zaś przez kapitał całkowity rozumiemy sumę kapitału obcego i własnego.

W przeciwnym razie zysk operacyjny wypracowany przez kapitał obcy będzie niższy od kwoty odsetek kapitał obcy nie zarobi więc na siebie, a dodatkowo należne odsetki mogą pochłonąć część zysku operacyjnego wypracowanego przez kapitał własny, obniżając tym samym jego rentowność. Stąd płynie wniosek, że neutralność działania efektu dźwigni finansowej uzyskamy, gdy:

Zysk operacyjny / Kapitał całkowity * 100% = k D

Drugim warunkiem zapewniającym wystąpienie dodatniego efektu dźwigni finansowej jest zachowanie właściwej, optymalnej struktury finansowania odpowiedniego udziału kapitału obcego w całości źródeł finansowania zapewniającego najniższy koszt kapitału. Zbyt wysoki udział długu w strukturze finansowania firmy może bowiem spowodować wzrost ryzyka bankructwa, którego źródłem może być zarówno brak możliwości zrolowania długu w terminach jego wymagalności, jak i trudności w spłacie wysokich kosztów finansowych odsetkowych. W przypadku, gdy wysokie koszty odsetkowe są wyższe od wypracowywanego przez kapitał całkowity zysku operacyjnego, zgodnie ze wzorem na stopień dźwigni finansowej ang. Degree of Financial Leverage w mianowniku mamy wartość ujemną, w liczniku nadal dodatnią i w konsekwencji DFL przyjmuje wartość ujemną:

DFL = Z operbaz / Z operbaz - O gdzie: DFL – stopień dźwigni finansowej Z operbaz – poziom zysku operacyjnego według stanu bazowego tzn. według stanu bieżącego teraźniejszego O – kwota odsetek od kapitału obcego.

W konsekwencji sytuacja taka doprowadzi do wystąpienia efektu negatywnego maczugi finansowej.

                                     
  • opinie za lepszą od poprzedniczki sylwetkę nadwozia, dużą tylną szybę i w efekcie widoczność do tyłu oraz dobre właściwości użytkowe. Samochód skrytykowano
  • zapewnia odmienne kodowanie znaku w każdej pozycji bębenków i powstanie w efekcie bardzo skomplikowanego wieloalfabetycznego szyfru podstawieniowego. Obracanie
  • zapotrzebowanie na przepływ powietrza przez silnik jest minimalne, natychmiastowe efekty tego zdarzenia były przezwyciężane poprzez otwarcie dodatkowego kanału odpływowego
  • podczas operacji, dzięki specjalnym dźwigniom przy ramionach robota. Urządzenie wyposażone jest także w układ redukcji efektu drżenia rąk oraz kompensacji gwałtownych
  • zawodników doleciało do Stuttgartu. Bolesław Orliński na skutek urwania się dźwigni gazu musiał lądować na plaży przed Cannes, lecz po naprawie, kontynuował
  • wystrzeleniu ostatniego naboju, opróżniony ładownik wyrzucano w górę, za pomocą dźwigni na prawej ściance magazynka, i ładowano następny. Równocześnie, prostota
  • różne narzędzia pozwalające na opracowanie własnych poziomów, modeli, efektów cząsteczkowych i materiałów przy użyciu interfejsu podobnego do programu
  • ósmy. Grosjean wyprzedził natomiast Rio Haryanto i Pascala Wehrleina, efektem czego na 46. okrążeniu był szesnasty. Na 57. okrążeniu Grosjeana przekazał
  • i obce dla polskiej społeczności wiejskiej, więc nie ma pewności jakie efekty przynosiła taka edukacja. Gdy miał 18 lat był świadkiem rabacji galicyjskiej
  • drążek i dźwignię sterowania silnikiem na te, zastosowane w samolocie F - 16C D Block 50 52, z większą liczbą przełączników na drążku i dźwigni sterowania

Użytkownicy również szukali:

dźwignia finansowa interpretacja, dźwignia finansowa pdf, efekt dzwigni finansowej wywołany jest przez,

...
...
...