Poprzednia

ⓘ Pólko (baza harcerska)
                                     

ⓘ Pólko (baza harcerska)

Harcerski Ośrodek Obozowy Pólko - baza obozowa hufca ZHP Bydgoszcz-Miasto położona nad Kanałem Lateralnym, odnogą Zalewu Koronowskiego. Historia ośrodka rozpoczęła się 1966 roku, a stałe zabudowania powstały na początku lat siedemdziesiątych. Od 1993 r. corocznie odbywają się w Pólku zloty Hufca Bydgoszcz-Miasto.

                                     

1. O ośrodku

Hufiec ZHP Bydgoszcz-Miasto dysponuje trzema ośrodkami obozowymi, z których największym jest HARCERSKI OŚRODEK OBOZOWY w PÓLKU nad Zalewem Koronowskim. Z ośrodka można wyruszyć na wędrówki piesze lub rowerowe, zwiedzać pobliskie miejscowości: Koronowo gdzie znajduje się tama z elektrownią wodną, Pieczyska, Kręgiel, Nowy Jasiniec z ruinami Zamku Krzyżackiego z XVI wieku, Stopka czy Samociążek.

                                     

2. Rys historyczny

 • główni budowniczy Harcerskiego Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Pólku to hm. Stanisław Kwiatkowski i hm. Władysław Lewandowski
 • 1975 rok - zmiany administracyjne, likwidacja powiatów a tym samym Hufca ZHP Bydgoszcz-powiat
 • V 1961 rok - Tadeusz Piskozub dyrektor SP nr 2 w Koronowie "wyszukuje” teren obecnego Ośrodka na miejsce biwaków dla młodzieży ze szkół koronowskich
 • 1979 – pierwsza znacząca akcja letnia z udziałem pionierów z kilku państw - BANJO - ośrodek gościł wówczas młodzież z Anglii, Francji, Czechosłowacji, NRD i ZSRR kolejne lata to drobne remonty, modernizacja, odnawianie elewacji, itd. od 1993 co roku spotykają się wszystkie drużyny bydgoskie na Zlocie Hufca Bydgoszcz-Miasto, przez wiele lat gościnnie przybywali także harcerze z pobliskiego Koronowa.
 • VII 1964 rok – obóz VI LO z Bydgoszczy zorganizowany przez hm. Barbarę Grodzką i hm. Andrzeja Grodzkiego
 • 1966 rok – hm. Władysław Lewandowski jako koordynator budowy, nie bacząc na pełnione funkcje zawodowe, podobnie jak dh hm. Stanisław Kwiatkowski i hm. Leszek Lorenc aktywnie włączają się do budowy.
 • 1970 – I obóz żeglarski na terenie ośrodka w Pólku
 • 1966 rok – hm. Stanisław Kwiatkowski, hm. Kazimierz Sielski, hm. Władysław Lewandowski i hm. Eugeniusz Banaszewski, po konsultacji z drużynowymi Komendy Hufca ZHP Bydgoszcz powiat podejmują decyzję o rozpoczęciu stałej zabudowy Ośrodka w Pólku.
 • 1967-1967 opracowanie planów budowlanych, budowa zaplecza socjalno – technicznego
 • 27.05.1973 rok – komendant Bydgoskiej Chorągwi ZHP hm. Andrzej Grodzki oficjalnie przekazuje HOSW Pólko Hufcowi ZHP Bydgoszcz powiat
 • 19.10.1976 rok – komendant Hufca ZHP Bydgoszcz Miasto hm. Jerzy Garczyński, zgodnie z decyzją Komendy Chorągwi ZHP przejmuje HOSW Pólko. Nadzór nad Ośrodkiem przekazuje swojemu zastępcy hm. Januszowi Pruskiemu.
 • 1967- powołanie Społecznego Komitetu Budowy Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego - uczczenie XXV rocznicy powstania Polski Ludowej prawie wszyscy włączyli się społecznie do budowy ośrodka tylko murarz i jego pomocnik byli zatrudnieni
 • 1976-1982 rozbudowa ośrodka
 • IX 1961 rok – pierwszy biwak w Pólku dla uczniów LO w Koronowie organizowany przez hm. Eugeniusza Banaszewskiego
 • 2003 rok - strategia rozwoju Harcerskiego Ośrodka Obozowego na lata 2005-2009

Przez prawie 40 lat do Pólka przybywały nie tylko zuchy, harcerzy czy instruktorzy. To magiczne miejsce przyciągało także dzieci i młodzież nie zrzeszona w ZHP, między innymi z uczniowskich klubów sportowych, kół TPD, Domów Kultury, Pałacu Młodzieży, OHP, Spółdzielni Mieszkaniowych czy Kuratorium Oświaty. Ośrodek odwiedzali także goście z zagranicy: pionierzy i skauci z: NRD pierwszy obóz 1974 r., Francji i Danii 1980 r., Ukrainy 1984-95, Belgii 1990 a nawet Rwandy 1990 r.