Poprzednia

ⓘ Metoda Pawłowskiego
                                     

ⓘ Metoda Pawłowskiego

Metoda Pawłowskiego – metoda doboru zmiennych objaśniających do modelu statystycznego stworzona przez Z. Pawłowskiego.

Załóżmy, że istnieje zbiór X = { X 1, X 2, …, X j } {\displaystyle X=\{X_{1},X_{2},\dots,X_{j}\}} potencjalnych zmiennych objaśniających dla zmiennej objaśnianej Y. {\displaystyle Y.} Do modelu może wejść m {\displaystyle m} zmiennych, gdzie m < p. {\displaystyle m δ > 0. {\displaystyle \delta > 0.}

Oznaczamy r j {\displaystyle r_{j}} jako współczynnik korelacji między zmienną objaśnianą Y {\displaystyle Y} a zmienną objaśniającą X j, {\displaystyle X_{j},} a także współczynnik korelacji r j l {\displaystyle r_{jl}} między zmiennymi objaśniającymi X j {\displaystyle X_{j}} i X l. {\displaystyle X_{l}.} Otrzymane współczynniki korelacji między zmiennymi objaśniającymi tworzą macierz korelacji R, {\displaystyle R,} natomiast współczynniki korelacji między zmienną objaśnianą i zmiennymi objaśniającymi wektor korelacji R 0: {\displaystyle R_{0}{:}}

R =.} Jeżeli R = 0, {\displaystyle R=0,} to nie ma zależności liniowej, natomiast gdy R = 1, {\displaystyle R=1,} to między zmienną objaśniana a liniową kombinacją zmiennych objaśniających zachodzi zależność funkcyjna liniowa. W związku z tym, im wyższa jest wartość współczynnika, tym większa jest zależność funkcyjna.

Aby wybrać optymalną kombinację, rozpatrujemy wszystkie m {\displaystyle m} -elementowe kombinacje, jakie można utworzyć ze zbioru X potencjalnych zmiennych objaśniających. Następnie wybieramy te kombinacje, które spełniają warunek dokładności R ⩾ δ, {\displaystyle R\geqslant \delta,} a tworzą one zbiór kombinacji dopuszczalnych. Wśród wybranych kombinacji poszukuję się najlepszej, czyli takiej, w której zmienne objaśniające są najsłabiej skorelowane między sobą.

Za optymalną przyjmuję się taką kombinację j zmiennych, gdzie wyznacznik z macierzy korelacji jest największy R = max, {\displaystyle R=\max,} ponieważ im wyznacznik jest bliższy jedności, tym zmienne są słabiej skorelowane.

                                     
  • general equilibrium metoda optymalnego wyboru predyktant metoda Hellwiga metoda Bartosiewicz metoda Pawłowskiego Powyższe metody wykorzystywane przy
  • zeszyt specjalny pod red. K. Pawłowskiej Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2010. Zanim wybuchnie konflikt. Idea i metody partycypacji społecznej
  • w 1953, wicemistrzostwo olimpijskie Jerzego Pawłowskiego w 1956, mistrzostwo świata Jerzego Pawłowskiego w 1957, brązowy medal mistrzostw świata Jerzego
  • Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1967. Pawłowski B. 1972. Skład i budowa zbiorowisk roślinnych oraz metody ich badania. W: Szata roślinna Polski. Państwowe
  • Fizyka medyczna dział fizyki wykorzystujący pojęcia, teorie i metody fizyczne w zastosowaniach medycznych profilaktyka, diagnostyka, terapia, rehabilitacja
  • Metody imię świeckie Nikołaj Fiodorowicz Niemcow ur. 16 lutego 1949 w Roweńkach biskup Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Ukończył technikum kolejowe
  • Metody imię świeckie Dmitrij Anatoljewicz Zajcew ur. 25 października 1978 w Kazaniu rosyjski biskup prawosławny. W 1993, po ukończeniu szkoły średniej
  • Metody imię świeckie Michaił Aleksandrowicz Kondratjew ur. 10 listopada 1957 w Ufie rosyjski biskup prawosławny. Jest absolwentem Uniwersytetu Moskiewskiego
  • zwłaszcza w latach 60 - 70. betonowano lub zamurowywano. Nie była to dobra metoda bowiem wilgoć kondensująca we wnętrzu i brak przewietrzania sprzyjały rozwojowi
  • grudnia 1969 w Pawłowskim Posadzie rosyjski biskup prawosławny. Od dzieciństwa śpiewał w chórze cerkwi Wniebowstąpienia Pańskiego w Pawłowskim Posadzie.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...