Poprzednia

ⓘ Biuro oddziału
                                     

ⓘ Biuro oddziału

Biuro oddziału, Dom Betel, Betel, Biuro Oddziału – ośrodek, koordynujący działalność Świadków Jehowy na terenie jednego lub kilku krajów/państw. Pracują w nim ochrzczeni Świadkowie Jehowy przez zadeklarowany czas. Wykonują prace administracyjne, biurowe i porządkowe potrzebne do działalności domu Betel, a tym samym lokalnych społeczności Świadków Jehowy.

W 2019 roku na całym świecie działalność Świadków Jehowy koordynowało 87 biur oddziałów, w których pracowało 20 331 wolontariuszy, w Polsce około 150.

Oprócz tego z biurami oddziałów współpracuje ponad 3000 ochotników na oddaleniu – wolontariuszy, na ogół pionierów, którzy regularnie wykonują zlecone prace z miejsca swojego zamieszkania przy pomocy komputerów. Każdego tygodnia wspierają oni 42 działy biur oddziałów i Biura Głównego oraz niepełnoczasowych współpracowników dojeżdzających, którzy są wolontariuszami w Betel, co najmniej pół dnia w tygodniu. W marcu 2018 roku na całym świecie było takich współpracowników ponad 9500.

W krajach, gdzie nie ma biur oddziałów ze względu na małą ilość członków lub zakaz działalności wprowadzony przez władze państwowe, tworzy się tzw. Komitet Kraju, czasami również biuro krajowe funkcjonujące pod nadzorem któregoś z biur oddziału w innym kraju.

Komitet Oddziału składa się przynajmniej z trzech nadzorców, powołanych przez Ciało Kierownicze Świadków Jehowy, a jeden z członków tego komitetu jest jego koordynatorem. Ma zadanie na bieżąco informować Ciało Kierownicze o rozwoju działalności na podlegającym mu terenie. Komitety Oddziału wprowadzono w roku 1976. Wcześniej nadzór nad działalnością w danym kraju sprawowała jedna osoba.

Ośrodki te są dostępne dla osób postronnych – można je zwiedzać nieodpłatnie w grupach z przewodnikiem. Biuro Oddziału Świadków Jehowy w Polsce mieści się w Nadarzynie pod Warszawą i nadzoruje działalność Świadków Jehowy w Polsce.

Osoby, które zgłaszają się do służby w Betel mogą to być małżeństwa, zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego regulaminu, nie mogą decydować się na macierzyństwo w okresie trwania wolontariatu, muszą cieszyć się dobrą opinią w zborze. Ze względu na wykonywanie specjalnego zadania, należą oni do Ogólnoświatowej Wspólnoty Specjalnych Sług Pełnoczasowych Świadków Jehowy. Każdy z jej członków bierze udział w Kursie wprowadzającym do służby w Betel. Jego cel to pomoc nowym członkom rodzin Betel w pełnieniu służby. Czas trwania kursu to 45 minut tygodniowo przez 16 tygodni. Poza tym Kurs dla Członków Komitetów Oddziałów i Ich Żon przygotowuje jego uczestników do lepszego nadzorowania biur oddziałów, działalności zborów, obwodów na terenie powierzonym ich usługiwaniu, a także nad tłumaczeniem, drukowaniem, ekspedycją literatury i innymi działami. Trwa on dwa miesiące i odbywa się w Centrum Szkoleniowym Towarzystwa Strażnica w Patterson.

Nazwa nawiązuje do biblijnego Betel, co znaczy dom Boży. Głównym celem istnienia każdego Betel jest "udostępnianie prawd biblijnych jak największej liczbie ludzi”.

                                     

1. Historia

Pierwszą siedzibę Towarzystwa Strażnica otwarto w latach 80. XIX wieku w Allegheny obecnie dzielnica Pittsburgha w stanie Pensylwania w Stanach Zjednoczonych. Nosiła ona wówczas nazwę Dom Biblijny. W roku 1896 pracowało w nim 12 osób. Kiedy w roku 1909 przeniesiono ją do nowojorskiej dzielnicy Brooklyn, nazwę obiektu mieszkalnego dla wolontariuszy zmieniono na Betel. Z czasem znacznie rozbudowano obiekty mieszkalne, drukarnię i biura w Brooklynie oraz w dwóch innych miejscach w stanie Nowy Jork – w Wallkill i Patterson. W lipcu 2013 roku w Warwick, w amerykańskim stanie Nowy Jork, rozpoczęto budowę obiektów nowego Biura Głównego Świadków Jehowy do sierpnia 2016 roku znajdującego się w dzielnicy Nowego Jorku: Brooklyn. Od września 2016 roku Biuro Główne Świadków Jehowy, nazywane również Domem Betel, przeniesiono do Warwick. Wszystkie te obiekty noszą potoczną nazwę Betel.

W roku 1900 w Londynie otwarto pierwsze zagraniczne biuro oddziału, a drugie otwarto dwa lata później w Niemczech. Do roku 1904 powstały również w Australii i w Szwajcarii, w 1910 roku w Afryce Południowej, w 1913 roku na terenie Wielkiego Księstwa Finlandii należącego wówczas do Imperium Rosyjskiego, w roku 1917 utworzono hiszpańskie biuro Towarzystwa Strażnica w Los Angeles, a w 1919 roku w Kanadzie. Do 1931 roku utworzono 40 takich biur, trzy lata później było ich 49. W roku 1946 funkcjonowało ich na świecie 57. W następnych latach liczba ta się podwoiła. W 2000 roku działało 109 biur oddziałów w różnych krajach, a w roku 2009 domów Betel było 118. W 2012 roku niektóre biura oddziałów zostały połączone z większymi.

Nadzór nad budową biur oddziałów Domów Betel i innych obiektów na całym świecie sprawuje Ogólnoświatowy Dział Projektowo-Budowlany, który ma siedzibę w Biurze Głównym Świadków Jehowy. Nadzór nad nim sprawuje Komitet Wydawniczy Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Dział ten koordynuje pracę czterech Regionalnych Działów Projektowo-Budowlanych działających przy biurach oddziałów w Australii, Niemczech, RPA i Stanach Zjednoczonych. Natomiast działający przy każdym z 87 biur oddziałów Lokalny Dział Projektowo-Budowlany ma za zadanie nadzorowanie przedsięwzięć budowlano-remontowych. Do pomocy w tym celu ma pełnoczasowych sług budowlanych oraz współpracujących ochotników ze zborów, którzy są szkoleni do ich wznoszenia i pomagają przy ich budowie. Niektórzy ochotnicy budowlani wyjeżdżają na budowy do innych krajów, by pomagać przy budowie Sal Zgromadzeń, biur oddziałów, Sal Królestwa i placówek dla tłumaczy publikacji Świadków Jehowy.

                                     

2. Funkcjonowanie

15 biur oddziałów Świadków Jehowy posiada własne drukarnie. Mieszczą się one w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech, we Włoszech, w Finlandii, Indiach, Japonii, Korei Południowej, na Filipinach do 2014 gdy druk przeniesiono do Japonii, w Australii, Meksyku, Brazylii, Południowej Afryce i w Nigerii. W niektórych krajach przy Domach Betel funkcjonują domy misjonarskie, Sale Zgromadzeń oraz biura tłumaczeń publikacji Świadków Jehowy, a przy każdym znajduje się Sala Królestwa. Przy niektórych biurach oddziałów powstały także Farmy Towarzystwa Strażnica, na których wolontariusze produkują żywność dla członków rodziny Betel. W Betel funkcjonują różne działy, np. Lokalny Dział Projektowo-Budowlany, Ekspedycji, Filmów Wideo, Korespondencji, Nagrań, Prawny, Szkoleń Teokratycznych, Służby, Sekcja Korespondencyjna Działu Redakcyjnego, Służba Informacji o Szpitalach, Służba Wspierania Tłumaczeń, Biuro Informacyjne, Sekcja Pomocy Doraźnej, a w niektórych – biura oraz studia nagrań Regionalnego Centrum Audio-Wideo RCAW oraz cztery Regionalne Działy Projektowo-Budowlane. W Centrum Szkoleniowym Towarzystwa Strażnica w Patterson mieści się obecnie również Biblijna Szkoła Strażnicy – Gilead, w której szkolą się misjonarze terenowi.

W każdym biurze oddziału regularne wizyty składają przedstawiciele Ciała Kierowniczego. Raz do roku, w każdym obwodzie, odbywa się zgromadzenie obwodowe, na którym przewidziano przemówienia przedstawiciela Biura Oddziału.

Użytkownicy również szukali:

zkwp piaseczno,

...
...
...