Poprzednia

ⓘ Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
                                     

ⓘ Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji – prywatna szkoła wyższa o profilu prawniczym afiliowana przy Instytucie Nauk Prawnych PAN. Została założona w 1997 roku przez warszawski oddział Zrzeszenia Prawników Polskich i Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

                                     

1. Działalność

Główna siedziba Uczelni znajduje się w Warszawie. Uczelnia prowadzi obecnie zajęcia dydaktyczne w następujących miastach na terenie Europy:

 • w Brukseli Zamiejscowy Wydział Administracji w Brukseli – wydział posiada uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów I stopnia na kierunku: administracja europejska
 • w Warszawie Wydział Prawa w Warszawie – wydział posiada uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku: prawo
 • w Londynie Zamiejscowy Wydział Prawa w Londynie – wydział posiada uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku: prawo

Studenci EWSPA są inicjatorami i organizatorami licznych imprez i wydarzeń na skalę ogólnopolską. Stanowią jedną z liczniejszych lokalnych grup działania w ramach struktur Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA.

Studenci Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji mają możliwość korzystania ze zbiorów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk.

W 2007 roku 41% absolwentów EWSPA dostało się na aplikacje prawnicze. Podczas gdy w skali kraju w 2007 do egzaminów na aplikacje: adwokacką, radcowską i notarialną przystąpiło łącznie 9506 osób, wynik pozytywny osiągnęło 52.6%.

Uczelnia wygrała przetarg ogłoszony w 2004 roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości na realizację ogólnopolskich szkoleń z zakresu prawa europejskiego dla sędziów i prokuratorów w 25 okręgach. W ramach zakończonego już projektu EWSPA przeszkoliła łącznie ok. 3 tysięcy sędziów i prokuratorów.

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w latach 2000–2011 była armatorem żaglowca STS Fryderyk Chopin w czerwcu 2011 roku Uczelnia sprzedała żaglowiec firmie 3Oceans, powiązanej z Piotrem Kulczyckim. Na jego pokładzie organizowane są seminaria, wykłady oraz kursy językowe oraz Akademia pod Żaglami – szkolenia i warsztaty praktyczne w zakresie żeglugi morskiej.

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w latach 2004–2013 była współorganizatorem Europejskiej Olimpiady Społeczno-Prawnej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Olimpiada posiadała status tzw. olimpiady ministerialnej. Jej laureaci i finaliści dostawali indeksy na studia czołowych polskich Uniwersytetów.

Główna siedziba Uczelni mieści się na warszawskiej Pradze – przy ulicy Grodzieńskiej – w pobliżu Dworca Wileńskiego i Galerii Handlowej Warszawa Wileńska.

                                     

2. Władze uczelni

 • Prodziekan Wydziału Prawa w Londynie – mgr Jakub Spurek
 • Rektor – adwokat dr Dariusz Czajka, prof. EWSPA
 • Kanclerz – mgr Katarzyna Zając
 • Dziekan Wydziału Prawa w Warszawie – dr hab. Artur Kotowski
 • Prorektor – sędzia SN Tadeusz Szymanek
 • Dziekan Wydziału Prawa w Londynie – dr hab. Waldemar Gontarski
 • Rektor honorowy – prof. dr hab. Jerzy Wiatr
                                     

3. Kadra naukowa

Program studiów w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji realizowany jest przez kadrę naukową wykładającą na czołowych polskich i zagranicznych uniwersytetach, w instytutach naukowo-badawczych oraz przez praktyków – wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach.

W 2016 wykładowcami Uczelni byli m.in.

Katedra Nauk Społecznych

 • vacat – kierownik katedry
 • dr hab. gen. broni Józef Buczyński, prof. EWSPA

Katedra Prawa Prywatnego

 • dr hab. Barbara Bajor, prof. EWSPA
 • prof. dr hab. Andrzej Bierć – kierownik katedry
 • dr Karolina Szuma
 • dr Dariusz Czajka, prof. EWSPA
 • dr hab. Waldemar Gontarski
 • sędzia SN Tadeusz Szymanek
 • dr Grzegorz Nita-Jagielski

Katedra Prawa Karnego

 • dr Andrzej Ważny
 • prof. dr hab. Piotr Kruszyński
 • dr hab. Hanna Kuczyńska, prof. EWSPA – kierownik katedry
 • prokurator PK Andrzej Kryże

Katedra Prawa Konstytucyjnego i Praw Człowieka

 • dr Michał Kowalski
 • prof. dr hab. Roman Wieruszewski – kierownik katedry

Katedra Prawa Międzynarodowego

 • dr Marta Kolendowska-Matejczuk
 • prof. dr hab. Andrzej Władysław Czapliński – kierownik katedry
 • dr hab. Przemysław Saganek, prof. EWSPA
 • dr hab. Łukasz Gruszczyński, prof. INP PAN

Katedra Prawa Pracy

 • vacat – kierownik katedry

Katedra Teorii Państwa i Prawa

 • dr Artur Kotowski
 • dr Dariusz Czajka, prof. EWSPA – kierownik katedry

Katedra Prawa Administracyjnego

 • dr Piotr Nazaruk
 • vacat – kierownik katedry

Katedra Prawa Gospodarczego i Finansów Publicznych

 • dr hab. Anna Zalcewicz, prof. PW
 • dr Małgorzata Urban-Theocharakis
 • vacat – kierownik katedry

Profesorowie Honorowi

 • Ergun Özbudun
 • Marian Ostrowski
 • Piotr Kruszyński

W przeszłości wykładowcami uczelni byli również m.in.

 • prof. dr hab. Ewa Bieńkowska
 • prof. dr hab. Adam Mariański
 • prof. dr hab. Maciej Chmieliński
 • prof. dr hab. Marian Ostrowski
 • prof. dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara
 • prof. dr hab. Maciej Rogalski
 • radca prawny Adam Tomczyński
 • prof. dr hab. Bartosz Wojciechowski
 • prokurator PK Andrzej Kryże
 • prof. dr hab. Anna Kossowska
 • prof. dr hab. Andrzej Werblan
 • adwokat Krzysztof Jarmoc
 • prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski
 • sędzia NSA Eugeniusz Mzyk
 • prof. dr hab. Adam Bromke
 • prof. dr hab. Maria Pasztor
 • prof. dr hab. Ryszard Stefański
 • prof. dr hab. Witold Wołodkiewicz
 • prof. dr hab. Andrzej Szajkowski
 • ambasador Bogusław Zakrzewski
 • prof. dr hab. Renata Siemieńska–Żochowska


                                     

4. Oferta edukacyjna

Głównym założeniem programowym Uczelni jest przygotowanie absolwentów do pracy w instytucjach Unii Europejskiej w toku studiów realizowany jest program prawa międzynarodowego z naciskiem na prawo unijne oraz połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką już na pierwszym roku studiów.

Uczelnia daje możliwość podjęcia studiów na trzech kierunkach.

 • Administracja
 • Prawo
 • International relations
 • Stosunki międzynarodowe

Studia podyplomowe:

 • Zarządca Nieruchomościami
 • Zamówienia Publiczne
 • Służba Zagraniczna
 • Prawo Europejskie
 • Restrukturyzacja, sanacja, upadłość w europejskiej firmie
 • Doradca Podatkowy

Kursy na aplikację:

 • notarialną
 • radcowską
 • prokuratorską
 • adwokacką
 • sądową
                                     

5. Zajęcia tutorskie i modułowe

Zajęcia realizowane są w małych liczebnie grupach, pod opieką praktyków prawa m.in. sędziów, prokuratorów, radców prawnych.

Zajęcia tutorskie od I roku studiów

 • stwarzają możliwość zweryfikowania wiedzy teoretycznej z poznawanej w toku wykładów i ćwiczeń z praktyką,
 • przygotowanie studentów do pisania pism procesowych
 • studenci biorą udział w prawdziwych procesach sądowych: karnych, cywilnych, gospodarczych oraz symulacje rozpraw w sali wykładowej.

Zajęcia modułowe od IV roku studiów Stanowią formę ukierunkowania studentów IV i V roku pod kątem wyboru odpowiedniej aplikacji. Realizowane są w następujących kategoriach:

 • profil sędziowski
 • Prawo cywilne
 • profil adwokacko – radcowski
 • profil uniwersalny
 • profil sędziowsko – prokuratorski
 • Prawo karne
 • Prawo gospodarcze
 • profil bankowy
 • Dyplomacja
 • Prawo Europejskie
                                     

6. Praktyki

System przygotowania praktycznego

Przygotowanie studentów Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji do pracy w zawodzie odbywa się na zasadzie pięciostopniowego systemu na który składają się:

 • praktyki w Przedstawicielstwie EWSPA w Brukseli
 • praktyki w instytucjach krajowych oraz unijnych
 • udzielanie porad prawnych w ramach Kliniki Prawa EWSPA – studenckiej poradni prawnej
 • zajęcia modułowe od IV roku studiów
 • zajęcia tutorskie od I roku studiów

Praktyki w Brukseli

Studentom odznaczającym się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego lub francuskiego Uczelnia zapewnia możliwość odbycia dwutygodniowej praktyki w siedzibie Przedstawicielstwa EWSPA w Brukseli. Uczelnia zapewnia praktykantom zakwaterowanie.

Praktyki w kraju

Każdy student Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji zobowiązany jest ponadto do odbycia miesięcznej praktyki w jednej z instytucji związanej z ich kierunkiem studiów. Praktykę taką można odbyć w:

 • Zrzeszeniu Prawników Polskich.
 • Ministerstwie Sprawiedliwości;
 • organach administracji publicznej: urzędach gmin, dzielnic;
 • sądach rejonowych i okręgowych wydziały cywilne, karne i gospodarcze;
 • biurze Rzecznika Praw Obywatelskich;
 • Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • prokuraturach rejonowych i okręgowych
 • wybranych kancelariach adwokackich, radcowskich;
 • Naczelnym Sądzie Administracyjnym;
 • Ministerstwie Spraw Zagranicznych;


                                     

7. Biblioteka

Biblioteka EWSPA posiada wszystkie obowiązkowe pozycjami akademickie. Posiada także stanowiska komputerowe z możliwością korzystania z przepisów prawnych, orzecznictwa, komentarzy oraz innych artykułów z dziedziny prawa.

Od 2005 roku studenci EWSPA uprawnieni są również do korzystania ze zbiorów bibliotecznych Instytutu Nauk Prawnych PAN.

                                     

8. Europejska Olimpiada Społeczno-Prawna

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji wspólnie z Instytutem Nauk Prawnych Akademii Nauk Prawnych oraz Oddziałem Warszawskim Zrzeszenia Prawników Polskich w latach 2004–2013 była organizatorem europejskiej olimpiady społeczno-prawnej – olimpiady przedmiotowej skierowanej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Olimpiada posiadała status tzw. olimpiady ministerialnej. Tytuł laureata lub finalisty Olimpiady gwarantował indeks najlepszych polskich Uniwersytetów m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie czy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest jedyną polską olimpiadą, której finałowy trzeci etap odbywał się w stolicy Belgii oraz Unii Europejskiej – Brukseli. Głównymi nagrodami są indeksy na Wydział Prawa EWSPA. Zakres programowy Olimpiady dotyczy takich zagadnień jak: polskie i europejskiej prawo, wiedza o Unii Europejskiej, wiedza o społeczeństwie.

                                     

9. Klinika Prawa przy EWSPA

Studenci IV i V roku prawa w EWSPA udzielają bezpłatnych porad prawnych w Klinice Prawa przy EWSPA. Odbywają się one pod merytoryczną opieką tutorów, czyli praktykujących prawników, którzy współpracują z Uczelnią. Porady prawne adresowane są do ludności najbiedniejszej, która nie może pozwolić sobie na odpłatną konsultację prawniczą.

W roku akademickim 2008/2009 Klinika udzieliła ponad 200 porad prawnych, co plasuje ją w gronie liderów wśród studenckich poradni prawnych Wydziałów Prawa w Polsce

                                     

10. Współpraca międzynarodowa

EWSPA jest uczestnikiem międzynarodowego programu Socrates-Erasmus, w ramach którego współpracuje z uczelniami w całej Europie w zakresie wymiany studenckiej i kadrowej. Są to m.in.:

 • Uniwersytet w Walencji – Hiszpania,
 • Uniwersytet w Mediolanie – Włochy,
 • Uniwersytet w Katanii – Włochy,
 • Uniwersytet w Saragossie – Hiszpania,
 • Ukraiński Uniwersytet Prawa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy – Ukraina.
                                     

11. Działalność wydawnicza Uczelni

Uczelnia posiada własne wydawnictwo. Rocznie wydawane jest kilkanaście publikacji poświęconych tematyce prawnej oraz z zakresu stosunków międzynarodowych.

Uczelnia jest wydawcą czasopism Gazeta Sądowa oraz Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych.

                                     

12. Wykłady publiczne, konferencje

EWSPA jest organizatorem licznych wykładów publicznych oraz konferencji naukowych. W ramach wykładów publicznych uczelnia gościła przedstawicieli nauki, polityków oraz działaczy gospodarczych, w tym również urzędników instytucji UE.

Gośćmi uczelni byli między innymi:

 • prof. dr hab. Adam Zieliński – rzecznik praw obywatelskich,
 • minister Ryszard Kalisz – minister w gabinecie prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego,
 • minister Jolanta Szymanek-Deresz – minister w gabinecie prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego,
 • dr Józef Oleksy – b. Premier, delegat Rządu RP do Konwentu Europejskiego,
 • prof. dr hab. Zdzisław Sadowski – prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
 • prof. dr hab. Krzysztof Pałecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • prof. dr hab. Eugeniusz Piontek – wybitny specjalista w zakresie prawa międzynarodowego,
 • minister Jan Kułakowski – pełnomocnik Rządu RP do spraw negocjacji Polski z UE,
 • prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia – b. Minister Sprawiedliwości,
 • prof. dr hab. Ryszard Stemplowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, były Ambasador RP w Londynie, były Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych,
 • mec. Andrzej Kalwas – prezes Krajowej Izby Radców Prawnych.
 • dr Janusz Kaczurba – podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, negocjator z ramienia Polski z Unią Europejską,
 • prof. dr hab. Marek Safjan – prezes Trybunału Konstytucyjnego,
 • dr Martin Bangemann – b. Komisarz UE,
 • prof. dr Siegbert Albert – Rzecznik Generalny Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości,
 • prof. dr Otto Lenz – b. Rzecznik Generalny Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości,
 • prof. dr Helmut Kury – Instytut Maxa Plancka we Freiburgu,
 • mec. Uri Huperta prawnik, specjalista w zakresie spraw Bliskiego Wschodu,
 • ambasador Fébé Potgieter-Gquibule – Ambasador Republiki Południowej Afryki.
 • prof. dr Anton Bebler z Uniwersytetu w Lublanie od 2007 roku profesor w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji,

Uczelnia wygrała przetarg ogłoszony w 2004 roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości na realizację ogólnopolskich szkoleń z zakresu prawa europejskiego dla sędziów i prokuratorów w 25 okręgach. W ramach zakończonego już projektu EWSPA przeszkoliła łącznie ok. 3 tysięcy sędziów i prokuratorów.                                     

13. Żeglarstwo

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, po wykupieniu go od Kredyt Banku była armatorem żaglowca STS Fryderyk Chopin w latach 2000–2011. W tym okresie statek był czarterowany na indywidualne rejsy oraz odbywały się na nim regularnie rejsy Szkoły pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego oraz Chrześcijańskiej Szkoły pod Żaglami. W czerwcu 2011 roku Uczelnia sprzedała żaglowiec firmie 3Oceans, powiązanej z Piotrem Kulczyckim.

Użytkownicy również szukali:

europejska wyższa szkoła prawa i administracji ranking, europejska wyższa szkoła prawa i administracji w warszawie opinie, ewspa kontakt, ewspa rekrutacja,

...
...
...