Poprzednia

ⓘ Dobra komplementarne
                                     

ⓘ Dobra komplementarne

Dobra komplementarne – dobra, które wzajemnie się uzupełniają i są w związku z tym najczęściej konsumowane razem, np. komputer i monitor, samochód i benzyna. Dla dóbr komplementarnych istnieje odwrotna zależność pomiędzy zmianami ceny jednego z nich a popytem na drugie, co oznacza, że wzrost ceny jednego z nich prowadzi do spadku popytu na drugie. Przykładem jest np. załamanie się rynku silników z dużymi pojemnościami podczas kryzysu paliwowego w USA, kiedy to cena benzyny drastycznie wzrosła. Wartość mieszanej elastyczności popytu na dobra komplementarne jest ujemna.

                                     
  • działalność literacką i pedagogiczną wprowadził takie zagadnienia jak teoria dobra metoda dialektyczna, teoria idei, teoria sprawiedliwości czy matematyczna
  • tajemnic, charyzmatów i zadań, które, choć różne, są w stosunku do siebie komplementarne Christifideles Laici 19 - 20 Życie Kościoła katolickiego regulowane
  • głównie dobra konsumpcyjne. Co się tyczy dóbr produkcyjnych, często stanowią one uzupełnienie dla dóbr rodzimych są dla nich dobrami komplementarnymi W
  • wytycznych, które mogą kierować procesem decyzyjnym w kierunku zwiększonego dobra społecznego oraz daleko od publicznej krzywdy. Patrząc na to w ten sposób
  • dział pedagogiki, którego zadaniem jest kształcenie osobowości przez dobra kultury. Człowiek tworzy kulturę, ale i kultura tworzy człowieka, dlatego
  • lub przybliżanie prawdy. Celem retoryki jest bowiem połączenie piękna, dobra i prawdy. Zanim ktoś nie pozna prawdy w każdej materii podkreślił Platon
  • początkowo istniały odrębne wersje w piśmie tradycyjnym i uproszczonym. Dla dobra projektu, żeby nie dopuścić do powstawania dwu nieskoordynowanych wersji
  • wykazywano zgodność chrześcijańskiego pojęcia Boga z filozoficzną ideą Dobra Jednią, Logosem czy Czystą Formą. św. Augustyn Bóg jest samoistniejącą
  • wystawa Talent, pasja, intuicja Były to największe i najbardziej komplementarne prezentacje sztuki innej w dziejach polskiego wystawiennictwa. W 2005

Użytkownicy również szukali:

dobra komplementarne substytucyjne i niezależne,

...
...
...