Poprzednia

ⓘ Alfred Czermiński
                                     

ⓘ Alfred Czermiński

Alfred Czermiński – profesor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Uważany jest za "jednego z prekursorów nauki o organizacji i zarządzaniu w powojennej Polsce”.

                                     

1. Życiorys

Od początku swojej działalności naukowej związany z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie pełnił m.in. funkcję dziekana oraz utworzył Instytut Organizacji i Zarządzania. Był twórcą pierwszej niepublicznej szkoły wyższej w województwie pomorskim – Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Był jednym z pionierów nauki o organizacji i zarządzaniu w Polsce. Był honorowym członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.

W trakcie swojej 44-letniej kariery nauczyciela akademickiego wypromował 51 doktorów, z których 4 osiągnęło status profesora tytularnego, a 5 doktora habilitowanego.

16 października 2003, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego.

Został pochowany na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni kwatera 51-20-12.

                                     

2. Wybrane publikacje

  • A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka Organizacja i zarządzanie
  • A. Czermiński, J. Czermiński, A. Łastowska Teoria i praktyka podejmowania decyzji kierowniczych
  • Jerzy Apanowicz, Alfred Czermiński, M. Czerska, Bogdan Nogalski, R. Rutka: Zarządzanie organizacjami. TNOiK, 2002. ISBN 83-7285-052-6.
  • A. Czermiński, J. Jamroga, R. Rutka Organizacja i Zarządzanie
  • A. Czermiński, H. Czubasiewicz Teoria i praktyka podejmowania decyzji, Uniwersytet Gdański, 1985