Poprzednia

ⓘ Książęta opolsko-raciborscy
                                     

ⓘ Książęta opolsko-raciborscy

 • 1163-1211 - Mieszko I Plątonogi
 • 1211-1229/30 - Kazimierz I syn
 • 1229/30-1246 - Mieszko II Otyły
 • 1229/30-1239 - Wiola Bułgarka żona Kazimierza I, regentka, 1246-1251 księżna cieszyńska
 • 1229/30-1238 - Henryk I Brodaty bratanek Mieszka I, regent
 • 1238-1239 - Henryk II Pobożny syn, regent
 • 1239-1281/2 - Władysław syn Kazimierza I, 1239-1244 książę kaliski opieka Henryka II Pobożnego do 1241, do 1249 w Rudzie Wielkopolskiej 1244-1246 samodzielny książę rudzki, od 1239 formalny współrządca opolsko-raciborski, od 1246 samodzielny książę opolsko-raciborski)

1281/1282 – podział księstwa:

 • Przemysław – księstwo raciborskie
 • Przemysław i Mieszko – otrzymują wspólnie m.in. księstwo raciborskie, cieszyńskie i oświęcimskie. W 1290 dokonują kolejnego podziału
 • Mieszko – księstwo oświęcimskie i cieszyńskie
 • Bolko I opolski i Kazimierz – otrzymują wspsólnie księstwo opolskie i bytomskie. W 1284 dokonują oni kolejnego podziału
 • Bolko I – księstwo opolskie
 • "Kazimierz – księstwo bytomskie
                                     

1. Księstwo bytomskie

 • 1284-1312 - Kazimierz
 • 1303-1328 - Bolesław
 • 1303-1352 - Władysław brat, Koźle do 1334 potem zastawione książętom raciborskim, a po 1336 w rękach synów Władysława, od 1316 w Bytomiu, 1321-1328 regent w Toszku, od 1327 dziedziczny lennik Czech, od 1328 Toszek i 1328-1337 w Siewierzu sprzedany ks. cieszyńskim, 1340-ok.1350 strata Gliwic)
 • 1312-1316 - Siemowit
 • 1312-ok.1345 - Jerzy brat, współrządca Władysława
 • 1312-1328 - Mieszko
 • 1340-ok.1350 - Siemowit
 • 1336- po 1342 - Kazimierz syn Władysława, Koźle
 • po 1342-1354 lub 1355 - Bolesław

od 1354 lub 1355 - Koźle do książąt oleśnickich

 • 1354 lub 1355-1357 - Małgorzata ze Šternberka żona, oprawa wdowia na Bytomiu

od 1357 - Bytom do książąt cieszyńskich

                                     

2. Księstwo opolsko-raciborskie w ramach Królestwa Czech 1521-1742

Piastowie

 • Jan Dobry 1521 – 1532, Walenty zmarł i przekazał ziemie Janowi.

Hohenzollernowie

 • Jerzy Fryderyk I 1543 – 1551
 • Jerzy 1532 – 1543, Jan zmarł bezpotomnie i dał spadek Jerzemu.

Habsburgowie

 • Rudolf II 1576 – 1597
 • Ferdynand I 1558 – 1564
 • Maksymilian I 1564 – 1576

Habsburgowie

 • Rudolf II 1598 – 1612 ponownie
 • Maciej 1612 – 1619
 • Ferdynand II 1619 – 1622

Habsburgowie

 • Ferdynand III 1624 – 1645,
 • Karol 1623 – 1624 biskup wrocławski

1645 – księstwo przekazane w zastaw królowi polskiemu Władysławowi IV Wazie

Habsburgowie

 • Maria Teresa 1740 – 1742
 • Józef I 1705 – 1711
 • Karol VI 1711 – 1740
 • Leopold I 1666 – 1705

1742 – pokój w Hubertusburgu kończący wojny śląskie przyznaje m.in ziemie księstwa Prusom.

                                     

2.1. Księstwo opolsko-raciborskie w ramach Królestwa Czech 1521-1742 Piastowie

 • Jan Dobry 1521 – 1532, Walenty zmarł i przekazał ziemie Janowi.
                                     

2.2. Księstwo opolsko-raciborskie w ramach Królestwa Czech 1521-1742 Habsburgowie

 • Rudolf II 1576 – 1597
 • Ferdynand I 1558 – 1564
 • Maksymilian I 1564 – 1576
                                     

2.3. Księstwo opolsko-raciborskie w ramach Królestwa Czech 1521-1742 Habsburgowie

 • Rudolf II 1598 – 1612 ponownie
 • Maciej 1612 – 1619
 • Ferdynand II 1619 – 1622
                                     

2.4. Księstwo opolsko-raciborskie w ramach Królestwa Czech 1521-1742 Habsburgowie

 • Ferdynand III 1624 – 1645,
 • Karol 1623 – 1624 biskup wrocławski

1645 – księstwo przekazane w zastaw królowi polskiemu Władysławowi IV Wazie

                                     

2.5. Księstwo opolsko-raciborskie w ramach Królestwa Czech 1521-1742 Wazowie

 • Władysław IV 1645 także król polski 1632-1648
 • Zygmunt Kazimierz 1645 – 1647
 • Ludwika Maria 1655 – 1666
 • Karol Ferdynand I 1649 – 1655
 • Jan II Kazimierz 1648 – 1649 także król polski 1648-1668

1666 – księstwo zwrócone cesarzowi po wykupieniu zastawu.

                                     

2.6. Księstwo opolsko-raciborskie w ramach Królestwa Czech 1521-1742 Habsburgowie

 • Maria Teresa 1740 – 1742
 • Józef I 1705 – 1711
 • Karol VI 1711 – 1740
 • Leopold I 1666 – 1705

1742 – pokój w Hubertusburgu kończący wojny śląskie przyznaje m.in ziemie księstwa Prusom.