Poprzednia

ⓘ Michał Baliński
Michał Baliński
                                     

ⓘ Michał Baliński

Michał Baliński – polski historyk, pisarz, publicysta, działacz oświatowy, brat Stanisława Balińskiego. Ożenił się z Zofią Śniadecką, córką Jędrzeja Śniadeckiego. Miał z nią syna Jana Balińskiego, który był wybitnym polskim lekarzem psychiatrą.

                                     

1. Życiorys

Urodzony na Litwie studiował w Wilnie na tamtejszym uniwersytecie, gdzie w 1815 uzyskał tytuł magistra filozofii. Pierwsze swe prace publikował w "Dzienniku Wileńskim” i w założonym wraz z Joachimem Lelewelem "Tygodniku Wileńskim”, którego od 1816 był także współredaktorem. Od 1817 członek Towarzystwa Szubrawców.

W 1818 wyjechał za granicę, po powrocie opublikował m.in. w "Dzienniku Wileńskim” "Opisanie Wiednia i Podróż do Szwajcarii Saskiej”.

W 1836 otrzymał urząd w warszawskim wydziale oświaty; w Warszawie uczestniczył w 1841 w założeniu "Bibljoteki Warszawskiej”, w której od tej pory często publikował swoje artykuły. W 1847 złożył urząd i wrócił na Litwę. Dwukrotnie wybrano go kuratorem honorowym gimnazjum i instytutu szlacheckiego w Wilnie, a potem wiceprezesa Wileńskiej Komisji Archeologicznej.

Współautor wraz z Tymoteuszem Lipińskim Starożytnej Polski. Był jednym z autorów haseł do 28 tomowej Encyklopedii Powszechnej Orgelbranda z lat 1859-1868. Jego nazwisko wymienione jest w I tomie z 1859 roku na liście twórców zawartości tej encyklopedii.

                                     

2. Twórczość

 • Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana Tom 1 1843 Tom 2 Cześć 1 1844 Tom 2 Cześć 2 1845 Tom 3 1846
 • Wspomnienie jednego dnia wędrówki po kraju 1841
 • Historya polska 1844
 • Studia historyczne Michała Balińskiego 1856
 • Dawna Akademia Wileńska: próba jéj historyi: od założenia w roku 1579 do ostatecznego jéj przekształcenia w roku 1803 1862
 • Fundacya zakonu i kościoła XX. Kapucynów w Warszawie 1840
 • Wspomnienia o Janie Śniadeckim 1830
 • Pamiętniki historyczne do wyjaśnienia spraw publicznych w Polsce XVII wieku posługujące, w dziennikach domowych Obuchowiczów i Cedrowskiego pozostałe 1859
 • Historya miasta Wilna Tom 1 1836 Tom 2 1836
 • Pamiętniki o królowej Barbarze, żonie Zygmunta Augusta Tom 1 1837 Tom 2 1840
 • Rys życia Jana Śniadeckiego: wyjątek z Kuryera Lit. 1830
 • Opisanie statystyczne miasta Wilna 1835

Dzieła dostępne w:

 • archive
 • Google
 • Federacji Bibliotek Cyfrowych