Poprzednia

ⓘ Wyższa Szkoła – Edukacja w Sporcie w Warszawie
Wyższa Szkoła – Edukacja w Sporcie w Warszawie
                                     

ⓘ Wyższa Szkoła – Edukacja w Sporcie w Warszawie

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie – niepubliczna uczelnia akademicka, prowadząca sportowe studia licencjackie i magisterskie w zakresie nauk o sporcie, kulturze fizycznej, turystyce i rekreacji. Studia sportowe w EWS bazują na autorskim programie pracowników EWS. Uczelnia oferuje też podyplomowe studia sportowe oraz kursy instruktorskie. W 2005 i 2006 roku otrzymała tytuły Uczelni Przyjaznej Studentom.

Siedziba szkoły mieści się w Warszawie przy ulicy Jagiellońska 88. Zamiejscowe obiekty uczelni znajdują się na wrocławskim Biskupinie i w Bielsku-Białej. Pozwolenie na działalność otrzymała 9 września 2002 roku i jest wpisana pod numerem 111 rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

                                     

1. Władze Uczelni

 • Prorektor ds. rozwoju uczelni – prof. WSEWS Maciej Słowak
 • Prorektor ds. nauczania i studentów – prof. WSEWS dr Czesława Tukiendorf
 • Dyrektor Instytutu w Warszawie – mgr. Agnieszka Modzelewska
 • Rektor – prof. WSEWS dr Jacek Dembiński
 • Kanclerz – prof. WSEWS Marek Rybiński
 • Dyrektor Instytutu w Bielsku-Białej – mgr inż. Sylwia Wielogórska-Kowaluk
 • Prorektor ds. rozwoju naukowego i wydawnictw – prof. WSEWS dr Sławomir Wilk
                                     

2. Historia Uczelni

 • 2013- uczelnia podpisała porozumienie z uczelniami na Ukrainie w celu wymiany studenckiej.
 • październik 2003 – II inauguracja roku akademickiego z gościem specjalnym - Otylią Jędrzejczak
 • listopad 2005 – zakończona pozytywnie kontrola i ocena działalności przez Państwową Komisję Akredytacyjną
 • październik - listopad 2006 – uczelnia organizuje dwie międzynarodowe konferencje metodyczno-szkoleniowe z udziałem wybitnych trenerów m.in. Antoniego Piechniczka
 • październik 2006 – uczelnia współorganizuje hokejowy Turniej Wschodzących Gwiazd żaków pod patronatem Krzysztofa Oliwy i Mariusza Czerkawskiego
 • wrzesień 2002 – wpis do rejestru niepaństwowych szkół wyższych, rozpoczęcie działalności pod adresem ul. Powązkowska 59 ob. Waldorffa 41
 • październik 2006 – IV inauguracja roku akademickiego oraz przyznanie Nagrody Przyjaciela EWS dla Antoniego Piechniczka
 • sierpień 2006 – uczelnia współorganizuje III Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny Pedros Cup stadion Orła w Warszawie
 • wrzesień 2006 – uczelnia współorganizuje II edycję biegu RUN WARSAW 200 studentów EWS zatrudnionych przez Nike Polska
 • listopad 2006 – uczelnia współorganizuje IX Bemowski Wielobój Przedszkolaków
 • grudzień 2008 - otwarcie Zamiejscowego Instytut Sportu i Rekreacji w Wiśle
 • marzec 2006 – uczelnia współorganizuje I edycję Półmaratonu Warszawskiego
 • wrzesień 2004 – otwarcie Zamiejscowego Instytutu Sportu i Rekreacji we Wrocławiu
 • listopad 2002 – uczelnia współorganizuje V Bemowski Wielobój Przedszkolaków
 • styczeń 2007 – stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia w sporcie w wysokości 1300 zł miesięcznie uzyskało pięciu studentów: Małgorzata Trybańska - skok w dal, Maciej Górski - karate wszechstylowe, Karolina Graczyk - boks, Michał Łukasiak - skok w dal, Sebastian Zając - wushu
 • czerwiec 2006 – uczelnia zajmuje I miejsce w ogólnopolskim rankingu zawodowych uczelni sportowych
 • 2014- uczelnia prowadzi specjalistyczne studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej w Centrum Integracji Sensorycznej
 • Październik 2004 – III inauguracja roku akademickiego z gościem specjalnym – prof. dr hab. Markiem Zatoniem
 • listopad 2005 – uczelnia współorganizuje VIII Bemowski Wielobój Przedszkolaków
 • październik 2002 – I inauguracja roku akademickiego z Orkiestrą Reprezentacyjną Warszawskiej Policji
 • wrzesień 2005 – uczelnia współorganizuje I edycję biegu RUN WARSAW 160 studentów EWS zatrudnionych przez Nike Polska
 • październik 2005 – III inauguracja roku akademickiego oraz przyznanie Nagrody Przyjaciela EWS dla Anny Zawiszy
 • listopad 2004 – uczelnia współorganizuje VII Bemowski Wielobój Przedszkolaków
 • listopad 2003 – uczelnia współorganizuje VI Bemowski Wielobój Przedszkolaków
                                     

3. Kształcenie

Uczelnia daje możliwość podjęcia studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne w specjalności menedżersko-trenerskiej. Dodatkowo studenci mają możliwość zdobyć uprawnienia nauczycielskie, a także zawodowe takie, jak: instruktor sportu, instruktor rekreacji oraz trener II klasy wybranych dyscyplin sportowych, menedżer sportu, menedżer imprez sportowych, wychowawca i opiekun kolonijny.

Szkoła również w programie studiów oferuje wiele dyscyplin sportowych takich jak: lekka atletyka, gimnastyka, piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, fitness, kulturystyka, korfball, squash, golf, baseball, atletyka terenowa, pływanie, narciarstwo wodne, kajakarstwo, kolarstwo, narciarstwo zjazdowe, narciarstwo biegowe, snowboard, sporty walki, włączonych często w program obozów letnich jak i zimowych.

                                     

4. Studia dla sportowców

Uczelnia jako pierwsza uczelnia sportowa w Polsce wprowadziła całkowicie indywidualną organizację studiów IOS. Student sportowiec może uczyć się w rytmie odpowiadającym swoim potrzebom i możliwościom. Sam ustala w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu terminy odbywania zajęć, zaliczeń i egzaminów. Studia może zakończyć w ciągu trzech lat, ale może rozłożyć je w czasie.

Studia w ramach IOS dają szansę wyboru przedmiotów w kolejnych semestrach i latach studiów, uzależniając terminowość zaliczeń semestrów oraz ukończenia Uczelni – od indywidualnych potrzeb i możliwości studenta.

Wysokość opłat za naukę pozostaje bez zmian i jest na poziomie wysokości czesnego na studiach dziennych. Opłaty za naukę na kolejnych semestrach, po zakończeniu trzech lat studiów, są uzależnione od liczby przedmiotów wymaganych do uzyskania absolutorium.

Najważniejsze zasady studiowania w ramach IOS:

 • W wyjątkowych sytuacjach indywidualna organizacja studiów może być przyznana studentom zatrudnionym w zawodach wymagających pracy w nienormowanym czasie.
 • Wnioski o przyznanie IOS składane są do końca września i w trybie pilnym rozpatrywane przez dyrektora Instytutu w konsultacji z opiekunem IOS.
 • Studia odbywane zgodnie z IOS są rozłożone w czasie i mogą trwać dłużej – dopuszcza się przedłużenie czasu studiów do 5 lat.
 • IOS jest przeznaczona głównie dla studentów uprawiających sport wyczynowy.


                                     

5. Dodatkowa działalność

Dodatkowymi polami aktywności uczelni oprócz kształcenia kadr kultury fizycznej są:

 • współorganizacja imprez sportowych takich jak
 • aktywizacja sportowych klubów osiedlowych
 • organizacja konferencji naukowych oraz metodyczno-szkoleniowych
 • organizacja kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży
 • Gwiazda dla dzieci
 • OrlenMarathon.
 • Nike Run Warsaw
 • Olimpiada Przedszkolaków
 • Pedro’s Cup
 • Maraton Warszawski
                                     

6. Kursy specjalistyczne

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie prowadzi specjalistyczne kursy instruktorskie, menadżerskie i trenerskie w zakresie:

 • menedżer imprez sportowych
 • instruktor kulturystyki
 • instruktor piłki siatkowej
 • instruktor judo
 • instruktor snowboardu
 • dziennikarz sportowy.
 • instruktor narciarstwa
 • instruktor fitness aerobiku
 • instruktor piłki ręcznej
 • instruktor tańca sportowego
 • instruktor piłki nożnej
 • instruktor baseballa
 • instruktor boksu
 • wychowawca kolonijny
 • instruktor gimnastyki
 • instruktor pływania
 • instruktor koszykówki
 • trener drugiej klasy piłki nożnej
 • instruktor lekkiej atletyki
 • menedżer sportu
 • instruktor karate
 • instruktor samoobrony
                                     
 • Zielińskiego, Wyższe Kursy Handlowe im. Augusta Zielińskiego, Wyższa Szkoła Handlowa, Miejska Szkoła Handlowa oraz Kursy Akademickie w Częstochowie. W kontaktach
 • została Maria Grzegorzewska. W 1970 PIPS otrzymał status wyższej szkoły zawodowej, a w 1976 został przekształcony w Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej WSPS
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji EWSPA prywatna szkoła wyższa o profilu prawniczym afiliowana przy Instytucie Nauk Prawnych PAN. Została
 • Pięknych w Warszawie akademia sztuk pięknych w Warszawie najstarsza polska wyższa uczelnia artystyczna. Jej główna siedziba znajduje się w pałacu Czapskich
 • Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych jap. ポーランド日本情報工科大学, Pōrando Nihon Jōhō Kōka Daigaku, dosł. polsko - japońska wyższa uczelnia przetwarzania
 • Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie 1991 Fundacja Promocji Ubezpieczeń tworzy Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości. 1992 Wyższa
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie uczelnia pedagogiczna i humanistyczna, powstała 19 czerwca 1969 jako Wyższa Szkoła Nauczycielska w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie jest wyższą uczelnią zawodową wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem 285. Założycielem

Użytkownicy również szukali:

studia podyplomowe fitness,

...
...
...