Poprzednia

ⓘ Podział administracyjny Meksyku
Podział administracyjny Meksyku
                                     

ⓘ Podział administracyjny Meksyku

Podział administracyjny Meksyku – Meksyk jest państwem federacyjnym, złożonym z 31 "suwerennych, wolnych i niezależnych" stanów, które tworzą unię. Rząd federalny sprawuje bezpośrednią władzę jedynie nad Miastem Meksyk, nie ma on jednak formalnego statusu stanu.

System polityczny każdego ze stanów opiera się na zasadzie podziału władzy. W każdym ze stanów istnieje jednoizbowy lokalny parlament – kongres. Na czele władzy wykonawczej w stanach stoją gubernatorzy. Władzę sądowniczą wykonują "Sądy Sprawiedliwości".

Każdy ze stanów jest reprezentowany na szczeblu federalnym w Senacie przez trzech senatorów. Od senatorów należy odróżnić deputowanych, którzy w przeciwieństwie do senatorów nie reprezentują swoich stanów tylko swoich wyborców. Izba Deputowanych i Senat tworzą Kongres Unii.

Z kolei stany dzielą się na: gminy hiszp. municipios. Obecnie w Meksyku funkcjonuje 2 438 municypiów.