Poprzednia

ⓘ Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego
Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego
                                     

ⓘ Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego

 • Katedra Pedagogiki Społecznej
 • Katedra Dydaktyki
 • Katedra Psychologii Edukacyjnej
 • Pracownia Ewaluacji Instytucji Edukacyjnych
 • Katedra Pedeutologii i Kształcenia Nauczycieli
 • Katedra Edukacji Początkowej
 • Katedra Historii Oświaty i Wychowania
 • Pracownia Pedagogiki Rewalidacyjnej
 • Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania
 • Katedra Podstaw Edukacji
 • Pracownia Pedagogiki Porównawczej
 • Katedra Edukacji Ustawicznej i Andragogiki
                                     

1. Władze

 • Prodziekan ds. naukowych – dr hab. Anna Zielińska, prof. UW
 • Dziekan – prof. dr hab. Anna Wiłkomirska
 • Prodziekan ds. studenckich i współpracy z zagranicą – dr hab. Barbara Murawska
 • Kierownik Studiów Niestacjonarnych – wakat
 • Kierownik Studiów Doktoranckich – dr hab. Małgorzata Żytko, prof. UW
                                     

2. Poczet dziekanów

 • 1958–1960: Wincenty Okoń
 • 1973–1980: Czesław Kupisiewicz
 • 2008–2012: Alicja Siemak-Tylikowska
 • 2012–2016: Anna Wiłkomirska
 • 1954–1958: Ryszard Wroczyński
 • 1966–1973: Marian Maruszewski
 • 1960–1962: Tadeusz Pasierbiński
 • 1960–1966: Ryszard Wroczynski
 • 1996–2002: Alicja Siemak-Tylikowska
 • 1981–1987: Anna Przecławska
 • 1993–1996: Stefan Mieszalski
 • 1987–1993: Irena Szybiak
 • 2002–2008: Mirosław Szymański
 • 1980–1981: Stefan Wołoszyn
 • 1953–1954: Maria Żebrowska
                                     

3. Dawni wykładowcy

 • Maria Grzegorzewska
 • Irena Wojnar
 • Anna Przecławska
 • Łukasz Kurdybacha
 • Bogdan Nawroczyński
 • Anna Mońka-Stanikowa
 • Ignacy Szaniawski
 • Tadeusz Tomaszewski
 • Stefan Słomkiewicz
 • Stefan Baley
 • Władysław Zaczyński
 • Danuta Świerczyńska-Jelonek
 • Hanna Pohoska
 • Barbara Wilgocka-Okoń
 • Józef Miąso
 • Andrzej Jaczewski
 • Bogdan Suchodolski
 • Aleksander Hulek
 • Jadwiga Nowak