Poprzednia

ⓘ Miączyńscy herbu Suchekomnaty
Miączyńscy herbu Suchekomnaty
                                     

ⓘ Miączyńscy herbu Suchekomnaty

Wedle wzmianek z XIV wieku szczep rycerski używający herb z trąbką myśliwską z krzyżem u góry osiadł na Mazowszu. Już w końcu XIV wieku dziedzice Miączyna zażywali uczt u książąt mazowieckich. Jeden ze znanych rodów magnackich I Rzeczypospolitej w XVIII wieku. Ród Miączyńskich wywodzi się z miejscowości Miączyn Wielki, Mały oraz na Luboradzu woj. mazowieckie. W pobliżu Szereńska i Ciechanowa. Za jednego z przodków rodu uważa się Macieja z Miączyna wzm.1360 zm. 1434. Wedle wzmianek w 1421 roku otrzymał od książąt mazowieckich przywileje dla swoich dóbr na prawie niemieckim. Sciborz z Miączyna stryjeczny brat Macieja w 1473 roku był starostą makowskim. Pod koniec XV wieku wskutek wielu członków rodu, majątek został podzielony na wiele części.

Rangę rodu podnieśli wpierw Piotr Miączyński, pułkownik oraz kompan wypraw Jakuba Sobieskiego, a następnie Atanazy Miączyński, przyjaciel króla Jana III Sobieskiego, wojewoda wołyński. Jego pozycja społeczna spowodowała iż potomkowie byli spokrewnieni z najznakomitszymi rodami takimi jak Radziwiłłowie, Potoccy, Ossolińscy, Rzewuscy, Czartoryscy. Wśród potomków znaleźli się generałowie, wojewodowie, starostowie, posłowie, uczestnicy Sejmu Wielkiego. Członków rodu, wychowywano w szczególnym duchu patriotycznym. Obecnie ostatnim z linii hrabiowskiej jest Michał Jerzy Miączyński wnuk Jerzego Miączyńskiego.

Dewiza rodu Miączyńskich herbu Suchekomnaty "Gentem ex virtute, virtutem ex gente. Defensor fidei et patriae” z rodu cnota, z cnoty ród. Obrońca wierności i Ojczyzny.

                                     

1. Przedstawiciele rodu

 • Ignacy Miączyński 1767–1840 - prezes Senatu w czasie powstania listopadowego, rezydent rosyjski w Rzeczypospolitej Krakowskiej
 • Maria Aniela Miączyńska de Pourbaix - wraz z córką Zofią de Pourbaix prowadziła punkt przerzutowy Armii Krajowej w Szczawnicy
 • Józef Bonawentura Miączyński - generał major wojsk koronnych,
 • Aleksander Kajetan Miączyński ur. Ok. 1751, zm. 1801 – generał inspektor, członek Sejmu Wielkiego
 • Jan Antoni Miączyński - historyk sztuki
 • Adam Kajetan Miączyński 1725-1799 – ostatni pisarz polny koronny
 • Jerzy Miączyński - Kapitan WP, dr praw, wiceburmistrz Jarosławia
 • Andrzej Miączyński 1876-1937 - pułkownik łączności Wojska Polskiego
 • Józef Miączyński 1740–1800 - generał adiutant króla Stanisława Augusta
 • Józef Miączyński – generał wojsk francuskich
 • Mateusz Miączyński 1799–1863 – członek Stanów Galicyjskich
 • Piotr Miączyński – XVII podczaszy czernihowski
 • Kazimierz Piotr Michał hr. Miączyński 1827-1905
 • Atanazy Miączyński ur. 1639, zm. 1723 – podskarbi koronny nadworny, wojewoda wołyński
 • Ignacy Miączyński 1760–1809 – poseł do Napoleona I
 • Antoni Miączyński ur. 1691, zm. 1774 – wojewoda podlaski
 • Piotr August hr. Miączyński - szambelan JKMci, kawaler Orderu św. Stanisława, starosta krzepicki
 • Piotr Michał Miączyński ur. 1695, zm. 1776 – wojewoda czernihowski

Użytkownicy również szukali:

...
...
...