Poprzednia

ⓘ Osielsko (gmina)
Osielsko (gmina)
                                     

ⓘ Osielsko (gmina)

Osielsko – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim. Siedzibą władz gminy jest Osielsko. Według danych na 31 grudnia 2019 r. gminę zamieszkiwało 14 142 osób.

                                     

1. Położenie

Gmina jest położona w czterech mezoregionach: Wysoczyzna Świecka – część północna i centralna, Dolina Brdy – część zachodnia, Kotlina Toruńska – część skrajnie południowa oraz Dolina Fordońska – część wschodnia.

Gmina Osielsko graniczy z Bydgoszczą, Dobrczem i Koronowem. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie bydgoskim.

Przez gminę Osielsko przebiega droga krajowa nr 5 i droga wojewódzka nr 244.

                                     

2. Demografia

Dane z 30 czerwca 2015:

Gmina Osielsko to dynamicznie rozwijająca się gmina podmiejska. W pierwszych latach XXI wieku ludność w gminie przybywała w tempie ponad 5% rocznie. W rekordowych latach 2004 i 2006, populacja gminy powiększyła się odpowiednio o 8.9% 638 osób i 8.1% 673 osoby. Obecnie ludności przybywa znacznie wolniej zarówno w ujęciu bezwzględnym jak i procentowym.

  • Wzrost liczby ludności gminy Osielsko na przestrzeni 30 lat.
  • Mieszkańcy Gminy Osielsko wg wieku i płci zameldowani na pobyt stały na dzień 2018 r.

Źródło: na podstawie danych ewidencji mieszkańców UG Osielsko.

  • Piramida wieku mieszkańców gminy Osielsko w 2017 roku.
                                     

3. Zabytki

Na obszarze gminy zlokalizowane są następujące zarejestrowane zabytki:

  • drewniany kościół parafii pod wezwaniem Świętego Krzyża w Żołędowie z XVIII w., nr 322 z 08.06.1955 roku
  • zespół dworsko-parkowy w Żołędowie, obejmujący: dwór i park, nr A/232/1-2 z 07.03.1989 roku.
  • zespół kościelny parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Osielsku, obejmujący: kościół, kostnicę i cmentarz, nr A/1006/1-3 z 17.05.2006 roku
                                     

4. Gospodarka

Osielsko jest najbogatszą gminą w województwie kujawsko-pomorskim. Przyczyną bogactwa gminy są wysokie dochody podatkowe mieszkańców gminy. Na 2015 rok, przychody z tytułu PIT, zaplanowano na poziomie 24 mln zł, stanowi to 41.2% całości planowanych przychodów gminy w 2015 roku. Gmina Osielsko to jedna z dwóch najszybciej rozwijających się gmin w powiecie bydgoskim. W 2014 roku wydano tu 314 pozwoleń na budowę to ponad 220% więcej niż w trzeciej pod tym względem gminie Sicienko – 138 pozwoleń.

                                     

5. Religia

Wspólnota rzymskokatolicka

Na terenie gminy Osielsko funkcjonują cztery parafie:

  • parafia Podwyższenia Krzyża Świętego – Żołędowo
  • parafia Narodzenia NMP – Osielsko
  • parafia MB Wspomożenia Wiernych – Niemcz
  • parafia św. Maksymiliana Kolbego – Maksymilianowo

Osielsko jest także siedzibą dekanatu Osielsko jednostki administracyjnej kościoła rzymskokatolickiego.

Wspólnota ewangelicka

Na terenie Osielska istniała znaczna wspólnota ewangelicka. Około 1890 roku było to 234 wiernych, co stanowiło ~37% mieszkańców. Na obszarze gminy funkcjonowało wiele cmentarzy ewangelickich m.in. w: Bożenkowie 2, Czarnówczynie, Jarużynie, Maksymilianowie, Niemczu, Niwach 2, Osielsku, Żołędowie. Oprócz cmentarzy na terenie gminy do 1944 roku działał też kościół ewangelicki w Osielsku. Dziś w dawnym budynku kościoła mieści się Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku.

                                     

6. Podział administracyjny

Sołectwa

Gmina Osielsko utworzyła 7 jednostek pomocniczych gminy sołectw: Bożenkowo, Jarużyn, Maksymilianowo, Niemcz, Niwy-Wilcze, Osielsko, Żołędowo.

Miejscowości niesołeckie

W skład gminy wchodzi 5 miejscowości niesołeckich: Czarnówczyn, Jagodowo, Jarużyn-Kolonia, Myślęcinek, Strzelce Leśne

                                     

7. Polityka i administracja

Gmina Osielsko za organ uchwałodawczy ma radę gminy, w skład której wchodzi 15 radnych. Organem wykonawczym jest wójt, którym jest Wojciech Sypniewski.

Użytkownicy również szukali:

osielsko urząd gminy,

...
...
...