Poprzednia

ⓘ Biurokratyzacja
                                     

ⓘ Biurokratyzacja

Biurokratyzacja – proces rozpowszechniania się organizacji opartych o model biurokracji, będący następstwem demokratyzacji; poszerzenie władzy urzędników poprzez podporządkowanie coraz większej sfery życia społecznego przepisom i procedurom prawnym.

Niektórzy autorzy postulują możliwość debiurokratyzacji:

  • Stuard Clegg zauważa, że wraz z nadejściem społeczeństwa ponowoczesnego, biurokracje ustępują organizacjom ponowoczesnym, na co ma wpływ kulturowe uwarunkowanie, a dotyczy to takich zjawisk, jak niepodatność na standaryzację pewnych procesów produkcyjnych bądź większa atrakcyjność pracowników posiadających "szeroki zakres umiejętności” od pracowników z wąskimi specjalizacjami.
  • Henry Mintzberg zakłada, że biurokracja może zostać zastąpiona adhokracją tam, gdzie nie ma konieczności systematycznego realizowania zadań.

Inni zakładają, że przypadki przytaczane w diagnozach debiurokratyzacji są specyficzne i nie można ich generalizować. George Ritzer zakłada, że zasady makdonaldyzacji: "wydajność, niezawodność, uniformizacja i automatyzacja kontroli” stają się coraz powszechniejsze w różnych sferach życia i ograniczają zarówno kreatywność, jak i indywidualizm.