Poprzednia

ⓘ Hydrografia
Hydrografia
                                     

ⓘ Hydrografia

Hydrografia – początkowo dział geografii fizycznej, zajmujący się badaniem stosunków wodnych na Ziemi w ujęciu dynamicznym i w powiązaniu ze środowiskiem geograficznym; w miarę rozwoju nauk geograficznych wykształcony w osobną naukę – hydrologię. Obecnie przedmiotem badań hydrografii jest kartowanie wód występujących na Ziemi.

Hydrografia to także opis stosunków wodnych danego obszaru np. hydrografia Europy, hydrografia Polski.

                                     

1. Prace hydrograficzne

Prace hydrograficzne – całokształt przedsięwzięć i pomiarów prowadzonych na akwenach morskich, w portach oraz na przyległym obszarze przybrzeżnym w celu zebrania danych morskich, informacji geoprzestrzennej niezbędnych do sporządzenia i aktualizowania standardowych i specjalnych map morskich, publikacji nautycznych oraz innych wydawnictw i form rozpowszechniania informacji.

                                     

2. Rodzaje prac hydrograficznych

  • pomiary geodezyjne,
  • badania rodzajów gruntu osadów dna morskiego,
  • trałowanie hydrograficzne przeszkody leżące na dnie,
  • obserwacje oceanograficzne, meteorologiczne.
  • pomiary batymetryczne sondażowe i pomiary ukształtowania dna,
  • zbieranie danych do locji informacje o obiektach,
  • pomiary grawimetryczne i magnetyczne akwenów morskich,
  • opracowania kartograficzne,