Poprzednia

ⓘ Konwencja o utworzeniu Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu
                                     

ⓘ Konwencja o utworzeniu Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu

Konwencja o utworzeniu Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu − umowa międzynarodowa podpisana dnia 4 stycznia 1960 przez siedem państw europejskich w Sztokholmie. Konwencja powołała do życia Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu. Depozytariuszem jest rząd Szwecji, językami miarodajnymi angielski i francuski.

Konwencja weszła w życie w maju 1960. W roku 1961 do EFTA przystąpiła Finlandia, w 1970 – Islandia, a w 1991 – Liechtenstein.