Poprzednia

ⓘ Liczba Wobbego
                                     

ⓘ Liczba Wobbego

Liczba Wobbego lub – stosunek wartości kalorycznej odniesionej do jednostki objętości gazu, do pierwiastka kwadratowego jego gęstości względnej, w tych samych warunkach odniesienia. Jeśli przez Q oznaczymy wartość kaloryczną, a przez d gęstość względną, wtedy liczbę Wobbego W można przedstawić następująco

W = Q d. {\displaystyle W={\frac {Q}{\sqrt {d}}}.}

Wyróżnia się:

  • dolną liczbę Wobbego, gdy za wartość kaloryczną przyjmuje się jego wartość opałową;
  • górną liczbę Wobbego, gdy za wartość kaloryczną przyjmuje się jego ciepło spalania.

Wartość liczby Wobbego jest podstawą do podziału paliw gazowych na podgrupy.

                                     
  • warunków materialnych fundacja przeznaczona była dla 20 osób, podczas gdy liczba jezuitów dochodziła do 80 założyli szybko kolejne placówki oświatowe: gimnazjum

Użytkownicy również szukali:

ciepło spalania gazu pgnig, liczba wobbego jest związana z następującymi kryteriami prawidłowego spalania paliw gazowych, pn - c - 04753,

...
...
...