Poprzednia

ⓘ Stare Miasto w Mrągowie
Stare Miasto w Mrągowie
                                     

ⓘ Stare Miasto w Mrągowie

Stare Miasto – najstarszy, historyczny obszar Mrągowa, otoczony wodami jeziora Czos, Magistrackiego Małego i nie istniejącego już jeziora Magistrackiego Dużego. Przestrzeń między jeziorami zamykały kanały, które pełniły funkcje fosy miejskiej. Fortyfikacje miejskie miały również wały ziemne i palisady. Centralnym punktem Starego Miasta jest plac Michała Kajki.

Pierwotną zabudowę miejską ukształtowano w sposób regularny, w postaci prostokąta wydłużonego na linii północ-południe. Zabudowa ta nie wykraczała poza przestrzeń między trzema jeziorami i łączącymi je fosami, układ ulic był szachownicowy. Główna oś komunikacyjna oparta była na drodze prowadzącej z północy na południe, wzdłuż wschodniej pierzei rynku. Miasto miało trzy drogi wylotowe – dwie na linii północ-południe i trzecią na osi poprzecznej, która w miejskim układzie komunikacyjnym wychodziła z rynku wzdłuż jego pierzei północnej i znajdowała swój wylot na krańcu wschodnim, w kierunku na Szczytno. U wylotu każdej z trzech dróg kierunkowych znajdował się most na fosie miejskiej, pierwotnie poprzedzony bramą miejską.

                                     

1. Ważniejsze zabytki

  • Ratusz miejski z 1825;
  • Kościół ewangelicko-augsburski z XVIII w;
  • Kamienice z przełomu XIX/XX w;
  • Budynek apteki "Pod Orłem";
  • Budynek Warowni Bośniackiej;
  • Cerkiew Przemienienia Pańskiego;