Poprzednia

ⓘ Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Rzeszowski
                                     

ⓘ Uniwersytet Rzeszowski

Historia Uniwersytetu Rzeszowskiego sięga 1965 roku, kiedy to powołano Wyższą Szkołę Pedagogiczną z siedzibą w Rzeszowie, drugą samodzielną uczelnię wyższą na Rzeszowszczyźnie wcześniej przez dwa lata istniało w Rzeszowie Studium Wydziałów Filologiczno-Historycznego i Matematyczno-Fizycznego WSP w Krakowie. W roku 1969 w Rzeszowie utworzono filię Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zaś w roku 1973 Zamiejscowy Wydział Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Lata dziewięćdziesiąte XX wieku to intensywne starania mające na celu powołanie samodzielnego Uniwersytetu z siedzibą w Rzeszowie.

1 września 2001 to oficjalna data powołania Uniwersytetu Rzeszowskiego, który powstał z połączenia trzech istniejących w Rzeszowie szkół wyższych, tj. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a także Wydziału Ekonomii Akademii Rolniczej. Pierwszym rektorem został prof. zw. dr hab. Tadeusz Lulek.

W 2006 roku z okazji pięciolecia uczelni na patronkę Uniwersytetu Rzeszowskiego wybrano św. Jadwigę Andegaweńską.

                                     

1. Poczet rektorów

W latach 2001–2015:

 • prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak 2002–2008
 • prof. dr hab. Aleksander Bobko 2012–2015
 • prof. dr hab. Stanisław Uliasz 2008–2012
 • prof. dr hab. Tadeusz Lulek 2001–2002
                                     

2. Struktura organizacyjna

Do 30 września 2019:

 • Wydział Muzyki
 • Wydział Socjologiczno-Historyczny
 • Wydział Biologiczno-Rolniczy
 • Wydział Ekonomii
 • Wydział Filologiczny
 • Wydział Wychowania Fizycznego
 • Wydział Biotechnologii
 • Wydział Sztuki
 • Wydział Medyczny
 • Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Wydział Pedagogiczny

Od 1 października 2019:

 • Kolegium Nauk Przyrodniczych
 • Kolegium Nauk Humanistycznych
 • Kolegium Nauk Społecznych
 • Kolegium Nauk Medycznych
                                     

3. Kierunki kształcenia

 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Lingwistyka stosowana
 • Grafika
 • Muzeologia
 • Filologia angielska
 • Turystyka historyczna i kulturowa
 • Archeologia
 • Historia
 • Filologia rosyjska
 • Jazz i muzyka rozrywkowa
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • Filologia germańska
 • Kulturoznawstwo
 • Filologia polska
 • Filozofia
 • Sztuki wizualne
 • Instrumentalistyka
 • Polonistyka stosowana
 • Kolegium Nauk Humanistycznych
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Dietetyka
 • Elektroradiologia
 • Fizjoterapia
 • Kolegium Nauk Medycznych
 • Położnictwo
 • Zdrowie Publiczne
 • Pielęgniarstwo
 • Ratownictwo Medyczne
 • Turystyka i Rekreacja
 • Wychowanie Fizyczne
 • English Division
 • Lekarski
 • Ochrona Środowiska
 • Inżynieria materiałowa
 • Biotechnologia
 • Matematyka
 • Kolegium Nauk Przyrodniczych
 • Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
 • Systemy Diagnostyczne w Medycynie
 • Mechatronika
 • Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami
 • Informatyka
 • Rolnictwo
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Architektura Krajobrazu
 • Agroleśnictwo
 • Informatyka i ekonometria
 • Fizyka
 • Biologia
 • Logistyka w sektorze rolno-spożywczym
 • Socjologia
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Administracja
 • Pedagogika
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Ekonomia
 • Praca socjalna
 • Prawo
 • Kolegium Nauk Społecznych
 • Nauki o rodzinie
 • Finanse i rachunkowość
 • Politologia


                                     

4. Doktorzy Honoris Causa

Uniwersytet Rzeszowski nadał tytuły doktora honoris causa:

 • Wiesławowi Myśliwskiemu – 14 maja 2012
 • prof. Józefowi Szajnie – 6 czerwca 2007
 • prof. dr hab. Jerzemu Wyrozumskiemu – 16 czerwca 2010
 • papieżowi Janowi Pawłowi II – 20 lutego 2005
 • ks. abp dr Ignacemu Tokarczukowi – 16 czerwca 2009
 • prof. dr hab. Markowi Gedlowi – 7 czerwca 2008
 • prof. dr Franciszkowi Chrapkiewiczowi-Chapeville – 7 czerwca 2008
 • prof. dr hab. Feliksowi Kirykowi – 6 czerwca 2007
 • Rudolfowi Simkowi – 8 października 2013
                                     

5. Profesorowie honorowi

 • Prof. Leonid Zaszkilniak – 6 listopada 2008
 • Prof. Domenico Laforgia – 6 grudnia 2012
 • Prof. Marko Jačov – 1 października 2007
 • Prof. Jurij Makar – 1 października 2007
 • Prof. Walery Skotny – 15 grudnia 2006
 • Prof. František Mihina – 15 grudnia 2006
 • Prof. Vladimir Babčak – 15 grudnia 2006
 • Prof. Mária Bujňáková – 1 października 2007
                                     

6. Jednostki

 • Międzywydziałowe Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
 • Studium Kulturalno-Oświatowe
 • Centrum Kultury i Języka Polskiego Dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców "Polonus”
 • Akademicki Związek Sportowy – Klub Uczelniany AZS

Użytkownicy również szukali:

uniwersytet rzeszowski - kierunki 2020,

...
...
...