Poprzednia

ⓘ Duszniki-Zdrój (stacja kolejowa)
Duszniki-Zdrój (stacja kolejowa)
                                     

ⓘ Duszniki-Zdrój (stacja kolejowa)

Duszniki-Zdrój – stacja kolejowa w Dusznikach-Zdroju, w powiecie kłodzkim, w województwie dolnośląskim, w Polsce.

W roku 2017 stacja obsługiwała 100–149 pasażerów na dobę.

                                     

1. Lokalizacja

Stacja kolejowa położona na linii kolejowej z Kłodzka do Kudowy-Zdroju. Znajduje się na niezelektryfikowanej trasie o znaczeniu lokalnym, w Dusznikach Zdroju w północno-zachodniej części miasta, na granicy zwartej zabudowy.

                                     

2. Historia

Historia projektu linii kolejowej do Dusznik-Zdroju sięga 2 połowy XIX w., kiedy powstawały pierwsze opracowania na ten temat. Wielkim ich orędownikiem był ówczesny burmistrz miasta - Paul Dengler.

W latach 1886-1890 rozpoczęto realizację planu budowy Kolei Uzdrowiskowej. Zakończono jednak jego realizacje na Szczytnej. Władze miasta wystosowały wobec tego pismo do władz państwowych z prośbą o przedłużenie trasy aż do granicy państwa, tj. Kudowy-Zdroju. Ostatecznie zdecydowano odłożyć pracę na późniejszy termin mimo przekazania przez miasto bezpłatnie terenów pod budowę torów.

Wobec tego w latach 1895-1896 powstała inicjatywa połączenia szynowego ze Szczytnej do Dusznik jako prywatnej kolejki elektrycznej, jednak pomysł ten nie został nigdy zrealizowany.

Przełom nastąpił na początku XX w., władze zdecydowały o rozbudowie linii. Od grudnia 1901 r. rozpoczęto prace przy pomocy materiałów wybuchowych. Dworce osobowy i towarowy usytuowano na wysokości 554 m n.p.m. Przy budowie brali udział robotnicy różnych narodowości, w tym Polacy, Czesi, Włosi i Chorwaci.

30 listopada 1902 miał miejsce pierwszy próbny przejazd do miasta, zaś od 15 grudnia zaczęły kursować normalne pociągi. Rozwijający się ruch turystyczny spowodował, że kilka lat później, w 1906 r. w miejscu poprzedniego parterowego zbudowano nowy dworzec w stylu Jugendstil. W 1928r. z inicjatywy ówczesnego burmistrza Dusznik Zdroju dra Josepha Goebela zmieniono nazwę stacji na Bad Reinerz.

Po II wojnie światowej i przejściu ziemi kłodzkiej pod administrację polską zmieniono nazwę dworca na Duszniki Zdrój.