Poprzednia

ⓘ III Korpus Polski (PSZ)
                                     

ⓘ III Korpus Polski (PSZ)

We wrześniu 1942 roku przystępując do organizacji Armii Polskiej na Wschodzie zakładano, że w jej skład wejdą dwa korpusy – II i III I Korpus pozostawał w Szkocji. Z planów tych zrezygnowano dopiero w 1945 roku.

25 listopada 1943 roku Naczelny Wódz, generał broni Kazimierz Sosnkowski wydał "Wytyczne organizacyjne dla Armii Polskiej na Wschodzie”. Zgodnie z wytycznymi Armia Polska na Wschodzie została podzielona na trzy rzuty. Rzut pierwszy tworzył II Korpus Polski wraz z Bazą Armii Polskiej na Wschodzie. Rzut drugi tworzył sztab armii i jednostki, które nie weszły w skład II KP. Trzeci rzut stanowiły jednostki armii pozostające na terenie Palestyny, Syrii i Iranu.

7 maja 1944 roku Dowództwo Armii Polskiej na Wschodzie zostało przekształcone w Dowództwo Jednostek Wojskowych na Środkowym Wschodzie z zachowaniem dotychczasowej nazwy.

W okresie od 18 sierpnia do 5 grudnia 1944 roku Dowództwo JWŚW zostało przemianowane na III Korpus. 5 grudnia 1944 roku szef Sztabu Naczelnego Wodza, generał dywizji Stanisław Kopański przemianował Dowództwo III Korpusu na Dowództwo Jednostek Wojska na Środkowym Wschodzie ang. H.Q. Polish Forces – Middle East, a Prezydent RP zwolnił generała dywizji Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego ze stanowiska dowódcy korpusu i pozostawił do dyspozycji Ministra Obrony Narodowej oraz mianował generała brygady Józefa Wiatra pełniącym obowiązki dowódcy Jednostek Wojska na Środkowym Wschodzie.

                                     

1. Struktura organizacyjna JWŚW i III Korpusu Polskiego

 • Sztab APW JWŚW – III KP
 • 13 Sąd Polowy
 • Dowództwo APW JWŚW – III KP
 • Kwatermistrzostwo APW JWŚW – III KP
 • Kwatera Główna Armii Polskiej na Wschodzie
 • Komenda Uzupełnień nr 3 w VIII 1944 przeniesiona do Włoch
 • Szpital Wojenny nr 4 do VI 1944
 • Biuro Rozrachunkowe
 • Ośrodek Zapasowy Armii od 26 VIII 1944 – Ośrodek Wyszkoleniowo–Zapasowy
 • Jednostki broni i służb armii
 • Szpital Wojenny nr 5 od VI 1944
 • Składnica Bagażu
 • Więzienie Wojskowe
 • Oddział Zaopatrzenia i Transportu
 • 11 Batalion Saperów Kolejowych
 • Komenda Uzupełnień nr 4 zorganizowana w VIII 1944 z części KU nr 3
 • Kursy Administracji Cywilnej
 • Oddział Administracyjny
 • Biuro Dokumentacji
 • Komendy rejonów etapów i placów
 • Biuro Oszczędności Żołnierza w VIII 1944 przeniesione do Bazy II KP
 • Stacja Zborna
 • Sekcja Wydawnicza w VIII 1944 przeniesiona do Bazy II KP
 • 15 Sąd Polowy
 • Szkoły Junaków
 • Szkoły Kadetów
 • Dowództwo Jednostek Terytorialnych Palestyna, Syria i Irak
                                     

2. Obsada personalna JWŚW i III Korpusu Polskiego

 • gen. dyw. Michał Tokarzewski-Karaszewicz 16 III 1943 – VIII 1944
 • Zastępca dowódcy Armii Polskiej na Wschodzie – dowódca JWŚW
 • Zastępca dowódcy Armii Polskiej na Wschodzie – dowódca III Korpusu Polskiego
 • gen. dyw. Michał Tokarzewski-Karaszewicz VIII 1944 – 5 XII 1944
 • dowódca Jednostek Wojskowych na Środkowym Wschodzie
 • gen. bryg. Józef Wiatr III 1945 – 1947
 • gen. bryg. Józef Wiatr od V 1944
 • płk dypl. Adam Brzechwa-Ajdukiewicz
 • Zastępca dowódcy Jednostek Wojskowych na Środkowym Wschodzie
 • płk dypl. Stanisław Künstler III 1944 – IV 1945
 • Szef sztabu Jednostek Wojskowych na Środkowym Wschodzie – III Korpusu Polskiego
 • płk dypl. Bolesław Ostrowski II 1944 – IV 1945
 • Szef Oddziału Operacyjno-Wyszkoleniowego -?
 • Szef Oddziału Służby Sztabu - ppłk dypl. Władysław Rogulski
 • płk dypl. Stanisław Künstler IV 1945 – VII 1947
 • Dowódcy Jednostek Terytorialnych