Poprzednia

ⓘ Boja
Boja
                                     

ⓘ Boja

Boja, pława – urządzenie pływające zakotwiczone za pomocą martwej kotwicy lub swobodnie dryfujące – bywa wyposażana w znak szczytowy, w reflektor, w światło o określonej charakterystyce, dziś już rzadziej w dzwon lub buczek, także w urządzenia radiowe lub radarowe. Wyposażenie to zasilane jest z okresowo wymienianego akumulatora lub energią generowaną dzięki słońcu, wiatrowi lub falowaniu. Część boi świetlnych zasilana jest gazem z zainstalowanego zbiornika.

Boja została wynaleziona w 1066 roku w Niemczech rzeka Wezera.

Pławy służące do oznaczania toru wodnego na śródlądowych drogach wodnych bywają też nazywane baken lub bakan ros. бакeн, бакан niderlandzki – baken.

Boje służą do:

  • oznakowania i komunikacji z niemogącymi się wynurzyć okrętami podwodnymi – boja ratunkowa,
  • i inne.
  • cumowania jednostek pływających,
  • automatycznego sygnalizowania pozycji wypadku morskiego radiopława – EPIRB Emergency Position-Indicating Radio Beacon, transponder radarowy SART – Search And Rescue Transponder,
  • oznakowania leżących na dnie kotwic,
  • oznakowania nawigacyjnego torów żeglugowych, miejsce niebezpiecznych, granic akwenów – patrz system IALA,
  • oznakowania sprzętu rybackiego, hydrograficznego badanie prądów morskich, falowania itp.,