Poprzednia

ⓘ Atestacja pracy
                                     

ⓘ Atestacja pracy

Atestacja pracy to ocena przydatności eksploatacyjnej i ergonomicznej stanowiska pracy. W tej atestacji podlega ocenie poziom wyposażenia danego stanowiska, technologiczny i organizacyjny oraz warunki ekonomiczne i pracy oraz zabezpieczenie bhp.

Przy atestacji pracy są uwzględnione czynniki:

  • fizyczne warunki pracy
  • bezpieczeństwo i higienę
  • proces technologiczny, mechanizację produkcji i pracy
  • podział pracy, kooperację i stopień znormalizowania pracy.
  • zastosowane oprzyrządowanie, obsługę stanowiska pracy

Atestacja pracy powinna stwierdzić:

  • konieczność dokonania postulowanych zmian
  • przydatność eksploatacyjną
  • potrzebę ustalenia komu należy wypłacać dodatki za pracę w warunkach uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia.