Poprzednia

ⓘ Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
                                     

ⓘ Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie zajmujący się badaniami z pogranicza matematyki, informatyki, ekonometrii, organizacji i zarządzania.

                                     

1. Tematyka badań

 • Badania operacyjne
 • Wnioskowanie w warunkach niepewności
 • Systemy wspomagania decyzji
 • Analiza systemowa
 • Matematyka finansowa
 • Teoria systemów
 • Statystyczne sterowanie jakością
 • Sztuczna inteligencja
 • Teoria sterowania
 • Operatory agregacji
 • Optymalizacja
 • Teoria zbiorów rozmytych
                                     

2. Historia

Instytut rozpoczął działalność w 1976 r., jako kontynuator:

 • Zakładu Automatyki PAN działał w latach 1954 - 1962,
 • Instytutu Organizacji i Kierowania PAN i MNSzWiT działał w latach 1973 - 1976.
 • Instytutu Automatyki PAN działał w latach 1962 - 1971,
 • Instytutu Cybernetyki Stosowanej PAN działał w latach 1971 - 1973,

Obecnym dyrektorem IBS PAN jest prof. dr hab. Sławomir Zadrożny.

                                     

3. Struktura organizacyjna

W skład IBS PAN wchodzą:

 • Ośrodek Komputerowy
 • Zakład Systemów Inteligentnych
 • Zakład Modelowania Komputerowego
 • Centrum Zastosowań Informatyki w Inżynierii Środowiska
 • Zakład Metod Stochastycznych
 • Zakład Modelowania i Optymalizacji Układów Dynamicznych
 • Zakład Wspomagania Decyzji w Warunkach Ryzyka
 • Centrum Statystycznych Metod Analizy Danych
                                     

4. Kadra

W 2016 roku w Instytucie Badań Systemowych PAN zatrudnionych było 117 pracowników, w tym: 20 profesorów zwyczajnych, 13 profesorów nadzwyczajnych, 17 adiunktów i 9 asystentów.

                                     

5. Uprawnienia do nadawania stopni naukowych

Instytut Badań Systemowych PAN posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora nauk technicznych i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinach:

 • automatyka i robotyka,
 • informatyka.

W wyniku postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk technicznych przed Radą Naukową IBS PAN tytuły uzyskały 34 osoby, stopnie doktora habilitowanego nauk technicznych – 60 osób, zaś 187 osobom Rada Naukowa IBS PAN nadała stopnie doktora nauk technicznych.

                                     
 • 1986, Politechnika Kijowska, Ukraina profesor: 1993, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk Warszawa Korbicz J., Kowal M. Eds. Intelligent
 • 2013 członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk W okresie 2011 - 2018 pełnił funkcję Prezesa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Od 2013 jest też
 • jakość instrumentu organowego. Habilitację uzyskała w 2000 roku w Instytucie Badań Systemowych PAN na podstawie pracy Soft Computing in Acoustics. Applications
 • rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk profesorem informatyki i kierownikiem Pracowni Systemów Inteligentnych Instytutu Badań Systemowych PAN, prezesem Polskiego Towarzystwa
 • grudnia 1950 w Augustowie polski hydrolog i klimatolog, profesor nauk o Ziemi, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk Ukończył studia na Wydziale
 • Modelowania Systemów w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk Kierownik zakładu organizacji przemysłu w Instytucie Przemysłu Cukrowniczego
 • Stosowanej i Fizyki Komputerowej Zespół Technik Informacyjnych i Badań Systemowych Zespół Teorii Nanostruktur i Nanourządzeń Zespół Układów Złożonych
 • naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim, AFCEA, IFORS, Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych Towarzystwa Naukowego
 • założycielem jest Fundacja Krzewienia Nauk Systemowych która powstała z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk Od kilku lat powszechnie używana jest
 • aspekty kształtowania rozwoju obszarów wiejskich Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2005 ISBN 83 - 89900 - 03 - 3 Spychalski
 • Jerzmanowski ur. 13 listopada 1946 polski biolog, biochemik i biofizyk. Członek korespondent krajowy Polskiej Akademii Nauk od 2002 roku, członek rzeczywisty

Użytkownicy również szukali:

lech kruś, pracownicy pan,

...
...
...