Poprzednia

ⓘ Przegląd Oświatowy
                                     

ⓘ Przegląd Oświatowy

Przegląd Oświatowy - dwutygodnik NSZZ "Solidarności" Pracowników Oświaty i Wychowania, poświęcony problemom edukacji.

Czasopismo zostało utworzone w 1985 roku na bazie podziemnych pism poświęconych oświacie "Tu i Teraz" oraz "Wiatr od morza". Współtwórcą i pierwszym redaktorem dwutygodnika był Jacek Rybicki. Począwszy od stycznia 2001 roku czasopismo wydaje Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli.

W stopce redakcyjnej 1. numeru z 1990 napisano m.in. "Do użytku wewnątrzzwiązkowego, koszty wydania - 1.000 zł, redaguje zespół p.o. red. nacz. Jacek Rybicki, Leszek Biernacki, Lech Kujawski, opr. graf. Jolanta Mąkosa. Adres redakcji: Biuro Informacji Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność")".

Skład redakcji ulegał zmianom. W numerze 11. w stopce redakcyjnej znalazły się m.in informacje: "Redaguje zespół: Lech Kujawski, Jacek Rybicki redaktor naczelny, Piotr Szafarz, Tomasz Tukalski". W Przeglądzie publikował także m.in. Janusz Kaczmarek.

Wydawca: Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" na zlecenie Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".

                                     
  • Bon oświatowy lub bon edukacyjny państwowy bon finansujący edukację, który uczeń lub jego opiekunowie mogą wykorzystać do opłaty za naukę w wybranej
  • nauczycieli Łodzi i województwa łódzkiego 1939 - 1945. Łódź, 1999. Przegląd Historyczno - Oświatowy 2003 nr 3 4, s. 111 - 115 autor biogramu: M. Wasiak Słownik
  • biuletyny informacyjne, jak również organizowała przeglądy artystyczne, turnieje wiejskie oraz imprezy oświatowe Przy placówce działały zespoły muzyczne, filmowe
  • zbiorowa: H. Karski, P. Pertek, M. Sołtyszewski, L. Szostek, wyd. Oddział Oświatowo - Wychowawczy Śląskiego Okręgu Wojskowego, Wrocław 1995 r. Jan Krug. Wojska
  • debiutował 1957 roku na łamach tygodnika Przegląd Kulturalny Pracował jako instruktor kulturalno - oświatowy w Funduszu Wczasów Pracowniczych we Władysławowie
  • Muzułmańskiego Centrum Kulturalno - Oświatowego Magdalena Chułek, Cudzoziemcy różnych wyznań i ich wspólnoty wyznaniowe w Poznaniu, w: Przegląd Wielkopolski, 4 90 2010
  • prehistoryczny, historyczny i historii kolejki wąskotorowej, etnograficzny i oświatowy W pokoju nauczycielskim zachował się wystrój w stylu zakopiańskim zaprojektowany

Użytkownicy również szukali:

...
...
...