Poprzednia

ⓘ Partia komunistyczna
                                               

Partia Komunistyczna (Walonia)

Partia Komunistyczna – francuska partia polityczna o poglądach marksistowsko-leninowskich. Została założona w 1989. Ugrupowanie wywodzi się z Komunistycznej Partii Belgii. Partia wydaje Le Drapeau Rouge i Mouvements. Partia jest członkiem Europejskiej Partii Lewicy.

                                               

Partia Komunistyczna (Serbia)

Komunistyczna Partia, skrócona KP, – jest komunistyczną partią polityczną z Serbii. Partia została zarejestrowana w 2010 roku. W wyborach do parlamentu w 2012 ugrupowanie uzyskało 0.74 procenta poparcia czyli 28.977 głosów i 0 miejsca w parlamencie.

                                               

Partia Komunistyczna (Flandria)

Partia Komunistyczna – belgijska partia polityczna o poglądach marksistowsko-leninowskich. Została założona w 1989. Ugrupowanie wywodzi się z Komunistycznej Partii Belgii. Partia wydaje dziennik Agora. Partia jest członkiem Europejskiej Partii Lewicy.

                                               

Komunistyczna Partia Austrii

Komunistyczna Partia Austrii – partia komunistyczna w Austrii, założona w 1918 roku. Partia publikuje Volkstimmen. Młodzieżówką partii jest Kommunistische Jugend Österreichs. W wyborach parlamentarnych w 2002 roku partia uzyskała 27 568 głosów 0.56%. Nie udało się jej wówczas zdobyć żadnego mandatu w parlamencie.

                                               

Azerbejdżańska Partia Komunistyczna

Azerbejdżańska Partia Komunistyczna – partia polityczna z Azerbejdżanu. AKP została założona przez Ramiza Əhmədova w 1993 i zarejestrowana w 1994. Partia liczy 60.000 członków, publikuje Azərbaycan həqiqəti. Partia jest członkiem ZPK - KPZR.

                                               

Komunistyczna Partia Albanii (1991)

Komunistyczna Partia Albanii - marksistowsko-leninowska partia polityczna, działająca w Albanii. Partia powstała w 1991 w wyniku rozłamu w Albańskiej Partii Pracy. Przeciwnicy przekształcenia rządzącej partii w Socjalistyczną Partię Albanii, zdecydowali się powrócić do pierwotnej nazwy partii komunistycznej, pod którą działała w latach 1941-1948. Nowa siła polityczna sprzeciwiała się ewolucji programu partii w kierunku socjaldemokratycznym, postulując anty-rewizjonizm i kontynuację kursu, realizowanego przez Envera Hodżę. Na czele partii stanął socrealistyczny poeta i autor pieśni patrioty ...

Partia komunistyczna
                                     

ⓘ Partia komunistyczna

Partia komunistyczna – partia polityczna o skrajnie lewicowym charakterze odwołująca się do ideologii komunizmu powstałego w drugiej dekadzie XIX wieku. Partie te niegdyś odwoływały się do marksizmu-leninizmu, domagały się uspołecznienia środków produkcji czy radykalnej zmiany stosunków społeczno-gospodarczych, dzisiaj natomiast w dużej mierze głoszą poglądy bardziej umiarkowane i często bliższe socjaldemokracji.

                                     

1. Nazwa

Termin partia komunistyczna pochodzili z wydanego w 1848 roku Manifestu Komunistycznego autorstwa Karola Marksa i Fryderyka Engelsa. Pierwsze partie komunistyczne powstały po rewolucji październikowej gdy Włodzimierz Lenin powołał Międzynarodówkę Komunistyczną którą zasilił szereg organizacji wywodzących się z dotychczasowych partii socjalistycznych a w mniejszym stopniu organizacji anarchistycznych.

Początkowo partie o profilu komunistycznym nosiły nazwę partia komunistyczna co było związane z przynależnością do struktur Międzynarodówki Komunistycznej, w późniejszym czasie sytuacja ta uległa zmianie. Niektóre z nich musiały zmienić nazwę na skutek rządowych represji antykomunistycznych czy fuzji z innymi ugrupowaniami.

                                     

2. Transformacja

Duża część proradzieckich partii komunistycznych na Zachodzie przeżyła kryzys ideowy po interwencji wojsk ZSRR na Węgrzech w 1956 roku. W wyniku interwencji partie te zeszły z dotychczasowy proradzieckiego kursu i przyjęły bardziej umiarkowane poglądy które w latach 70. przyjęły nazwę eurokomunizmu nazwa ta dotyczyła też partii spoza Europy. Po upadku bloku wschodniego w latach 90. część partii komunistycznych sprawujących autorytarną władze w tymże bloku przyjęła program socjaldemokratyczny podobnie zrobiły niektóre partie komunistyczne na Zachodzie chcąc w ten sposób zakończyć ich izolację przez pozostałe ugrupowania. Duża cześć współczesnych partii komunistycznych dystansuje się od ZSRR. Mocno zmieniło się też stanowisko obyczajowe które w części partii zmieniło się z obyczajowego konserwatyzmu na rzecz poparcia dla liberalizmu.