Poprzednia

ⓘ Miejski Zakład Komunikacji w Pile
Miejski Zakład Komunikacji w Pile
                                     

ⓘ Miejski Zakład Komunikacji w Pile

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Pile – przewoźnik świadczący usługi w zakresie pasażerskiego transportu zbiorowego. Działa od 1957 roku na obszarze miasta Piły.

                                     

1. Historia komunikacji miejskiej w Pile

W 1927 r. uruchomiono 4 pierwsze linie autobusowe i pierwszą zajezdnię. W ciągu następnych kilku lat dodano kolejne dwie linie. Funkcjonowały one do 1945 r. Po wojnie w wyniku wielu zniszczeń komunikacji miejskiej nie udało się uruchomić. Dopiero 1 lipca 1957 r. decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu utworzono Zakład Komunikacji Miejskiej przy Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej, który uruchomił 3 linie w relacjach: Bydgoska – Roszarnia, Poznańska – Koszyce oraz Walki Młodych – Plac Inwalidów. Były one obsługiwane pojazdami Star N52, które przyjechały prosto z Targów Poznańskich. Rok później na te linie skierowane zostały także nowo zakupione Sany H01. Siedziba ZKM znajdowała się w przedwojennej zajezdni przy ul. Kujawskiej 10.

Gwałtowny rozwój komunikacji miejskiej nastąpił od 1959 r. Uruchomiono tzw. "zielone linie" nad jezioro Płotki i Jezioro Piaszczyste. Już 2 lata później uruchomiono pierwszą linię podmiejską do Ujścia. Dzięki uruchomieniu kolejnych 2 linii miejskich liczba połączeń autobusowych wzrosła tym samym do 8. W roku 1966 wycofano z autobusów konduktorów, wprowadzając jednoosobową obsadę tych pojazdów. W następnym roku 1967 rozpoczęto budowę nowej zajezdni przy ul. Łącznej, którą ukończono 29 września 1970 r. Pod koniec 1973 r. w mieście funkcjonowało 12 linii.

Rok 1975 był przełomowy dla miasta, które stało się stolicą nowego województwa. Wówczas nastąpiła rozbudowa całego układu komunikacyjnego m.in. w związku z otwarciem nowego wiaduktu kolejowego. Na początku lat 80 zaczęto wymieniać stary tabor na nowszy. Zamiast małych, dwudrzwiowych Sanów i Autosanów H9 zaczęły pojawiać się Jelcze PR110. Na przełomie lat 1987/1988 istniało 16 linii autobusowych, a MPGK posiadało 53 autobusy. 1 grudnia 1988 r. uruchomiono dwie linie nocne. Nie miały one zbyt dużej popularności i już 31 maja 1989 r. zostały zlikwidowane.

1 października 1991 r. z MPGK została wydzielona jednostka budżetowa pod nazwą Miejski Zakład Komunikacyjny w Pile. W 1992 r. po zakupie 2 używanych pojazdów Renault PR100 184-185oraz czterech nowych Autosan H6 325-328wprowadzono sprzedaż biletów komunikacji w autobusach. Również w tym samym roku uruchomiono pierwszy punkt sprzedaży biletów komunikacji miejskiej przy Placu Konstytucji 3 Maja. Na przełomie lat 1993/1994 rozpoczęto restrukturyzację MZK w Pile. W 1994 roku, zakupiono używane autobusy marki Berliet PR100. 186-193 W 1996 roku, zakupiono pierwsze dwa niskowejściowe autobusy marki Jelcz M121MB, 334-335 po gruntowych testach przeprowadzonych w 1995. W 1996 roku zakupiono dwa Jelcze 120M 336-337. W 1997 spodziewano się dostarczenia 12 nowych fabrycznie Jelczy 120M, lecz nie doszło do tego z powodów finansowych przewoźnika. Nowe autobusy marki Neoplan N4009 351-352 pojawiły się w grudniu 1997 roku. Były to pierwsze autobusy niskopodłogowe wprowadzone do ruchu miejskiego. Pieniądze na autobusy pochodziły z kasy miasta. W maju 1998 r. zakupiono kolejne niskopodłgowe autobusy marki Neoplan N4016 353-360. Sfinansowano je z budżetu gminy Piła. Uruchomiono nową dyspozytornię oraz przebudowano stację diagnostyczną.

W 2000 r. MZK rozpoczął proces przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego i 29 grudnia powstał Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pile. W tym samym roku w listopadzie zakupiono 5 Jelczy 120M o numerach taborowych 362-366. Na przełomie roku 2001 i 2002 dokupiono ostatnie Jelcze 120M 367-371 z zaciągniętego kredytu. W roku 2004 do obsługi linii zakupiono 3 nowe autobusy Solaris Urbino 10 372-374. W ciągu kolejnych trzech lat zakupiono 4 pojazdy Solaris Urbino 12 377-380 oraz 3 używane Neoplany N4016 375-376, 381.

Na początku 2009 roku rozpisany został przetarg na dostawę 8 fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych na potrzeby miasta Piły, wygrany przez firmę Solaris Bus & Coach. Zakup został sfinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Pojazdy Solaris Urbino 12 pojawiły się w mieście w okresie wakacyjnym i zastąpiły wysłużone Jelcze PR110M 11 sztuk, 314-326. Wiosną 2010 roku w ramach tego samego projektu dokupiono jeszcze 6 nowych autobusów tego typu. W marcu 2010 roku ogłoszono przetarg na dostawę 6 używanych autobusów klasy midi. Przetarg ponownie wygrała firma Solaris, która w październiku 2010 dostarczyła 6 autobusów Neoplan Centroliner N4411. Są to pierwsze w MZK Piła autobusy wyposażone w klimatyzację części pasażerskiej.

Na przełomie 2009 i 2010 roku wdrożono system Pilskiej Karty Miejskiej – biletu elektronicznego dla pasażerów kupujących bilety okresowe normalne i ulgowe oraz dla korzystających z usług komunikacji miejskiej bezpłatnie. W listopadzie MZK wzbogaciło się o kolejne, nowe Solarisy o numerach 402-404. Pod koniec listopada 2012 roku MZK Piła zakupiła 4 używane autobusy marki Mercedes Citaro o numerach taborowych 405-408. W roku 2013 MZK zakupiło kolejnego używanego Mercedesa Citaro. Różnice pomiędzy nim a czterema wcześniejszymi to klimatyzacja na dachu dla części pasażerskiej i pomarańczowe kierunkowskazy. Pojazd otrzymał numer 409. MZK w Grudniu 2013 wygrało licytacje własności Amber Gold, gdzie nabyło dwa używane Mercedesy Citaro o numerach 410 i 411. Pod koniec kwietnia 2014 roku MZK Piła ogłosił przetarg na zakup i dostarczenie łodzi, która ma posłużyć jako tramwaj wodny. Przetarg wygrała firma Waterbus z Nowej Wsi. Tramwaj wodny zaczął kursować pod koniec maja 2014. Na razie tramwaj wodny wykorzystywany jako atrakcja dla mieszkańców miasta i turystów. W 2016 roku, MZK zakupiło nową, czwartą generacje Solarisa Urbino. Jest to pierwszy autobus, w innych barwach, niż pozostałe autobusy. Nosi on numer 412. W grudniu 2016 roku, MZK wygrało przetarg na dostawę 10 fabrycznie nowych autobusów z programu WRPO. W przetargu odnośnie zakupu marki autobusów, wygrał Solaris, podając jako jedyny swoją ofertę.

Od dnia 31.07.2017 w związku z brakiem zainteresowania finansowania kursów linii 9 do Dolaszewa przez gminę Szydłowo kursy zostały wstrzymane. Była to przedostatnia linia podmiejska, linię K do Byszek zlikwidowano w 2012 oraz około roku 2004 linię 52 do Chrustowa.

Użytkownicy również szukali:

mzk piła 0, mzk piła 1, mzk piła bilety, mzk piła kontakt, mzk piła rozkład święta,

...
...
...