Poprzednia

ⓘ Controlling finansowy
Controlling finansowy
                                     

ⓘ Controlling finansowy

Controlling finansowy – podsystem controllingu, nakierowany na planowanie, sterowanie i koordynowanie procesów finansowych w przedsiębiorstwie. Zadaniem controllingu finansowego jest tworzenie i aktualizowanie architektury systemu planowania finansowego, konstruowanie wskaźników i mierników oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz przygotowanie informacji dla podejmowania decyzji finansowych.

W szerszym ujęciu controlling finansowy traktowany jest, jako "międzyfunkcja” wspierająca kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem w oparciu o informacje finansowe oraz koordynacja rozwiązywania problemów finansowych w całym łańcuchu tworzenia wartości przedsiębiorstwa. Efektem skutkiem stosowania controllingu finansowego powinna być poprawa ogólnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa ocenianej w trzech wymiarach: płynności, rentowności i efektywności działania.

                                     

1. Podział

Wyróżnia się strategiczny i operatywny controlling finansowy.

Strategiczny controlling finansowy nakierowany jest na realizację długookresowych celów przedsiębiorstwa. Jego zadaniem jest m.in.:

 • dążenie do zachowania płynności finansowej,
 • kontrolowanie finansów przedsiębiorstwa.
 • wybranie najlepszej strategii finansowej,
 • dążenie do maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa,
 • dążenie do uzyskania stabilności finansowej,
 • poprawa wyników finansowych w dłuższym okresie,

Operatywny controlling finansowy skupia się na bieżących zagadnienia finansowych przedsiębiorstwa i pełni m.in. następujące funkcje:

 • stworzenie optymalnej struktury organizacyjnej,
 • prowadzenie właściwej polityki inwestycyjnej.
 • dążenie do pełnej kontroli nad przepływami pieniężnymi,
 • osiąganie zadowalających wyników finansowych w krótkich okresach,
 • dążenie do optymalizacji kosztów,

Controlling finansowy posługuje się szerokim spektrum instrumentów w rachunkowości finansowej i zarządczej, m.in. rachunek kosztów i wyników, wskaźniki centrów odpowiedzialności decyzyjnej czy zrównoważona karta wyników.