Poprzednia

ⓘ Europejska Unia Płatnicza
Europejska Unia Płatnicza
                                     

ⓘ Europejska Unia Płatnicza

Europejska Unia Płatnicza powstała na mocy umowy państw Organizacji Współpracy Gospodarczej w Europie z 19 września 1950.

Jej celem było przywrócenie pełnej wymienialności europejskich walut zgodnie z porozumieniami z konferencji w Bretton Woods. Po drugiej wojnie światowej w związku z sytuacją gospodarczą w Europie, nastąpił powrót do bilateralnych umów handlowych w celu ożywienia międzynarodowej wymiany handlowej. By umożliwić ponowne przejście do multilateralnej wymiany handlowej stworzono system rozliczeń wielostronnych w warunkach ograniczeń dewizowych stosowanych przez uczestników. Mechanizm polegał na tym, że Kraje uczestniczące w Unii EUP co miesiąc raportowały dwustronną nadwyżkę lub deficyt handlowy z każdym z uczestników do Bank Rozrachunków Międzynarodowych. Ten następnie raportował do EPU zagregowaną nadwyżkę lub deficyt dla każdego z krajów, przekształcaną odpowiednio w debet bądź kredyt, ponieważ nie było wymogu ich natychmiastowego rozliczenia. Pozwoliło to odzyskać możliwości handlu multilateralnego, co urzeczywistniono doprowadzając ostatecznie do swobody wymiany walut w 1958 również w tym roku EUP rozwiązano. Mechanizm EUP okazał się na tyle efektywny, że – również dzięki osiągniętemu poziomowi rozwoju gospodarczego – do końca 1958 r. wszystkie kraje członkowskie zniosły ograniczenia w płatnościach bieżących. Organem zarządzającym EUP był Dyrektoriat.