Poprzednia

ⓘ Gmina Wyznaniowa Żydowska w Katowicach
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Katowicach
                                     

ⓘ Gmina Wyznaniowa Żydowska w Katowicach

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Katowicach – gmina żydowska z siedzibą w Katowicach, będąca członkiem Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. Swoim zasięgiem obejmuje część województwa śląskiego oraz świętokrzyskiego.

                                     

1. Struktura organizacyjna

Gmina powstała w 1993 roku, z przekształcenia istniejącej w latach 1946–1993 Kongregacji Wyznania Mojżeszowego w Katowicach w Gminę Wyznaniową Żydowską. Obecnie zrzesza około 200 członków. Od września 2009 do marca 2010 rabinem gminy był Shlomo Kučera, od 2010 jest nim Yehoshua Ellis ze Stanów Zjednoczonych, od 2015 urzędujący w Warszawie.

Gmina posiada dwa domy modlitwy w Katowicach i Gliwicach. Salę modlitw w Bytomiu zlikwidowała 22 sierpnia 2017. Nabożeństwa celebrowane są regularnie we wszystkie szabaty oraz święta, co tydzień w innej modlitewni.

Pod opieką Gminy znajdują się cmentarze żydowskie w: Katowicach, Gliwicach nowy i stary, Bytomiu, Pilicy, Radoszycach, Chrzanowie, Zatorze, Czeladzi, Zawierciu, Zawierciu-Kromołowie, Sosnowcu-Rudnej i Sosnowcu-Modrzejowie.

W siedzibie Gminy znajduje się prywatny gabinet medyczny. W ramach opieki lekarskiej przyjmuje lekarz pierwszego kontaktu, pielęgniarka, organizowane są wizyty domowe oraz dokonywane są szczepienia ochronne. Trwają prace nad uruchomieniem Domu Dziennego Pobytu oraz Klubu Seniora. Ze środków Gminy wyremontowano pomieszczenia przeznaczone na działalność rehabilitacyjną; planuje się zakup sprzętu i urządzenie przy Klubie sali rehabilitacyjnej przy współudziale Komisji Pomocy Społecznej przy ZGWŻ. Ponadto znajdują się tam także koszerna kuchnia ze stołówką, która wydaje około 40 posiłków dziennie. Wolontariusze dowożą posiłki do domów osobom obłożnie chorym i starszym.

W marcu 2010 przeniesiono biura oraz dom modlitwy do nowej siedziby przy ulicy 3 maja 16.

                                     

2. Zarząd główny

  • Przewodniczący: Włodzimierz Kac
  • Członkowie Zarządu: Dorota Burchard, Daniel Chodos, Paweł Grabiec, Seweryn Gutman
  • Komisja rewizyjna: Viola Bronner, Juliusz Reiser, Władysław Bebłot
  • Dawni przewodniczący: Feliks Lipman do 2002
  • Sąd polubowny: Henryk Albert, Renata Gutman, Emilia Lipman