Poprzednia

ⓘ Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków
                                     

ⓘ Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków

Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków – komórka organizacyjna działająca w latach 60., 70. i 80. XX w. w ramach urzędu Ministerstwa Kultury i Sztuki, odpowiedzialna za realizację na szczeblu centralnym zadań wynikających z przepisów ochrony zabytków i ustaw dotyczących muzealnictwa.

Zarząd był od końca lat 50. XX w. następcą Centralnego Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków, a działał do 14 grudnia 1987 r. kiedy przekształcono go w Departament Ochrony Dóbr Kultury, Muzeów i Plastyki MKiS.

Zarządem kierował dyrektor z tytułem Generalnego Konserwatora Zabytków.

Jednostki i instytucje poprzedzające ZMiOZ i następujące po nim:

  • pocz. l. 90. XX w. do 1997 – Biuro Ochrony Dóbr Kultury i Muzeów
  • 1945 do pocz. l. 50. XX w. - Naczelna Dyrekcja Muzeów i Ochrony Zabytków – Główny Urząd Konserwatorski
  • l. 60., 70. i 80. XX w. – ZMiOZ
  • 2002- obecnie – Departament Ochrony Zabytków
  • l. 50 XX w. – Centralny Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków
  • 1987 do pocz. l. 90. XX w. – Departament Ochrony Dóbr Kultury, Muzeów i Plastyki
  • 1999-2002 – Urząd Generalnego Konserwatora Zabytków
  • 1997-1999 – Biuro Ochrony Zabytków