Poprzednia

ⓘ Dobra podrzędne
Dobra podrzędne
                                     

ⓘ Dobra podrzędne

Dobra podrzędne – w ekonomii wszystkie dobra, na które popyt rośnie pod wpływem spadku dochodów nabywców. Są to zatem zwykle dobra gorsze jakościowo, tańsze substytuty. Dobra podrzędne zwane są też dobrami bezwzględnie poślednimi oraz dobrami niższego rzędu. Przykładem dobra niższego rzędu może być np. używana, niskogatunkowa odzież. Jeżeli zaś dochód nabywców rośnie, wówczas popyt spada. Szczególnym przypadkiem dóbr podrzędnych są dobra Giffena.

                                     
 • Innymi słowy, na te dobra większą część swoich dochodów przeznaczają statystycznie ludzie bogatsi. luksus dobra normalne dobra podrzędne Dobra Veblena
 • Dobra normalne w ekonomii wszystkie dobra na które popyt rośnie pod wpływem wzrostu dochodów nabywców. dobra podrzędne dobra luksusowe What is normal
 • zakupują większą ilość towaru A. Tak więc wzrost ceny towaru A nie wpływa na zmniejszenie się ilości nabywanej tego dobra paradoks Giffena dobra podrzędne
 • dochodową elastyczność popytu danego dobra, a zatem określić czy jest ono podrzędne normalne czy luksusowe. Nazwa krzywej pochodzi od nazwiska niemieckiego
 • podział dóbr na dwie grupy: dobra normalne są to te dobra których udział w wydatkach rośnie przy wzroście majątku dobra podrzędne ich udział w wydatkach
 • Jestem chory, zdaje się, na anginę. Dwoma przecinkami oddzielamy zdanie podrzędne które jest wplecione w część nadrzędną. Wszystko, co dotychczas zrobiłem
 • wartości dodatnie. Są jednak dobra np. chleb, które charakteryzują się nietypową reakcją popytu na wzrost dochodów. Dobra niższego rzędu mają ujemną dochodową
 • idealistyczne hipotezy: W sferze publicznej istnieją kontrpubliczności podrzędne które wyrażają swoje różnice i sprzeciwiają się mieszczańskiej przestrzeni
 • Krafta 400 drzewa podrzędne przygłuszone 5 klasa Krafta W dziesiątkach ujmuje się formę i jakość strzały: 10 strzała dobra o pełnowartościowym
 • wspomnianego Habermasa: W sferze publicznej istnieją kontrpubliczności podrzędne grupy paralelne które wyrażają swoje różnice i przeciwstawiają się
 • dobra materialne dobra niematerialne dobra podstawowe dobra normalne dobra osobiste dobra społeczne dobra społecznie pożądane dobra podrzędne dobra ostrowieckie