Poprzednia

ⓘ Granica kultur
Granica kultur
                                     

ⓘ Granica kultur

 • granica między lasem gęstym a lasem rzadkim słabo przebieżnym - np. młode drzewa iglaste i dobrze przebieżnym - np. wysokie drzewa
 • granica między polami z różnymi uprawami
 • granica między lasem a polem
                                     

1. Symbol na mapie

Na mapach do biegu na orientację wyraźnie widoczna w terenie granica kultur oznaczona jest czarną kropkowaną linią. Natomiast jeśli granica w terenie jest niewyraźna tzw. płynna granica kultur, to na mapie jest oznaczony przybliżony przebieg danej formacji roślinnej z pominięciem symbolu granicy kultur.

                                     
 • Granica wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie pruszkowskim, w gminie Michałowice. Wieś szlachecka Granice położona była w drugiej
 • architektury, zwłaszcza XIX i XX w. Program Galerii MCK skupia się na dorobku kultur Europy Środkowej, ale organizowane są również wystawy sztuki europejskiej
 • w okresie A2 epoki brązu według Paula Reineckego 1950 1700 lat p.n.e. kultur Tei i Verbicioara. Archeologia pierwotna i wczesnośredniowieczna, część
 • Osiedlem Winiary granica - trasa PST z Osiedlem Nowe Winogrady Północ granica - al. Solidarności z Osiedlem Stare Winogrady granica - ul. Wilczak, ul
 • Gąssowski: Kultura pradziejowa na ziemiach polskich. Warszawa: PWN, 1985, s. 265. ISBN 83 - 01 - 05421 - 2. Piotr Kaczanowski: Obszary Barbaricum poza granicami cywilizacji
 • poświęcone kulturze naukom o kulturze jak również zjawiskom około kulturowym, jest otwarte na inne środowiska kulturo - i opiniotwórcze w kraju i za granicą pragnie
 • Kultura ceramiki wstęgowej rytej KCWR neolityczna kultura z kręgu kultur naddunajskich. Jej nazwa pochodzi od kulistej formy naczyń glinianych zdobionych
 • Tradycje kultury bydgoskiej sięgają okresu średniowiecza - renesansu. Staropolska kultura Bydgoszczy miasta od swego zarania leżącego w granicach Królestwa
 • stanowi kryterium wydzielenia kultur a stopień zaawansowania technologicznego obróbki wyznacza trzy stadia rozwojowe kultur na terenie Afryki. W Afryce:
 • Kulturowego za Granicą Polonika do czerwca 2018 jako Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą państwowa instytucja kultury utworzona
 • dziedzictwa kulturowego Małopolski w kraju i za granicą przy pomocy nowych technologii. Małopolski Instytut Kultury w Krakowie realizuje swoje cele poprzez liczne

Użytkownicy również szukali:

...
...
...