Poprzednia

ⓘ Europejski Bank Inwestycyjny
Europejski Bank Inwestycyjny
                                     

ⓘ Europejski Bank Inwestycyjny

Europejski Bank Inwestycyjny, EBI – instytucja finansowa Unii Europejskiej, działająca od 1 stycznia 1958, powołana na mocy traktatu rzymskiego z 1957 o utworzeniu EWG. Jego akcjonariuszami są państwa członkowskie UE. Siedziba EBI mieści się w Luksemburgu. Europejski Bank Inwestycyjny jest niezależny od budżetu UE, posiada osobowość prawną i własne organy decyzyjne.

Rada Gubernatorów składa się z ministrów finansów państw członkowskich. W skład Rady Dyrektorów wchodzi po 1 przedstawicielu każdego państwa członkowskiego oraz jedna osoba wyznaczona przez Komisję Europejską.

Bank udziela kredytów lub je gwarantuje zarówno publicznym, jak i prywatnym podmiotom z państw-akcjonariuszy, a nadrzędnym celem jego działań jest przyczynianie się do harmonijnego rozwoju Wspólnoty. EBI może uczestniczyć w realizacji polityki UE w zakresie pomocy państwom AKP na podstawie konwencji z Lome, 12 państwom obszaru Morza Śródziemnego układy o współpracy, a także krajom wschodniej i środkowej Europy.

EBI posiada 59.15% udziałów Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego EFI, jak również 3% akcji Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

                                     

1. Prezesi EBI

  • Ernst-Günther Bröder Niemcy, sierpień 1984 – marzec 1993
  • Philippe Maystadt Belgia, marzec 2000 – grudzień 2011
  • Brian Unwin Wielka Brytania, kwiecień 1993 – grudzień 1999
  • Pietro Campilli Włochy, luty 1958 – maj 1959
  • Paride Formentini Włochy, czerwiec 1959 – wrzesień 1970
  • Yves Le Portz Francja, wrzesień 1970 – lipiec 1984
  • Werner Hoyer Niemcy, od stycznia 2012