Poprzednia

ⓘ Bank Rozrachunków Międzynarodowych
Bank Rozrachunków Międzynarodowych
                                     

ⓘ Bank Rozrachunków Międzynarodowych

Bank Rozrachunków Międzynarodowych) – najstarszy bank międzynarodowy, utworzony 17 maja 1930 roku na konferencji w Hadze, jako efekt realizacji Planu Younga. Pierwotnie jego głównym celem było zarządzanie środkami wynikającymi z reparacji wojennych Niemiec po I wojnie światowej.

Obecnie misją banku jest pomoc bankom centralnym i instytucjom uprawnionym do prowadzenia polityki pieniężnej w zapewnieniu monetarnej i finansowej stabilności, pełnienie funkcji banku dla tych instytucji oraz wspieranie ich międzynarodowej współpracy. Bank przyjął formę spółki akcyjnej, w której udziałowcami są banki centralne. Łącznie jest ich 60 w tym Narodowy Bank Polski plus dodatkowo Europejski Bank Centralny.

Siedziba organizacji znajduje się w Bazylei.

                                     

1. Funkcja

Bank Rozrachunków Międzynarodowych pełni ponadto funkcję gospodarza międzynarodowych sekretariatów/komitetów wymienionych poniżej zaangażowanych w ustalanie standardów oraz wspieranie stabilności finansowej w ramach Procesu Bazylejskiego, tj.

  • Ponadto: Rada Stabilności Finansowej, Międzynarodowe Stowarzyszenie Nadzorów Ubezpieczeniowych, Międzynarodowe Stowarzyszenie Gwarantów Depozytów
  • Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego
  • Instytut Stabilności Finansowej
  • Komitet Irvinga Fishera ds. Statystyki Banków Centralnych
  • Komitet ds. Płatności i Infrastruktury Rynkowej
  • Komitet ds. Rynków
  • Komitet Globalnego Systemu Finansowego